„Zatímco podle geologického vyhodnocení má vrt vysokou vydatnost pitné vody, její potřeba v mlékárně a v obci zatím nepřekračuje tři vteřinové litry. Z hlediska vydatnosti vrtu, který může dávat až pět litrů vody za vteřinu, jde tedy o optimální rozmezí,“ objasnil ředitel mlékárny Jaroslav Šuranský.
Vrt na základě výběrového řízení vystrojila jedna z nedakonických firem a propojila jej s nevyužívaným mlékárenským vodojemem, který musel být repasován. Celkové náklady na investici se vyšplhaly na 3,5 milionu korun.

„Obec je ideálním spoluvlastníkem vodojemu, bez nějž nelze provozovat vodní hospodářství v mlékárně ani ve vesnici. Tento počin dává předpoklad pro další spolupráci na úseku vodního hospodářství,“ naznačil Šuranský.

Pitnou vodou z mlékárenského vrtu je od loňska zásobeno víc než sto domácností v obci, které jsou napojeny na první etapu výstavby tamního vodovodu.
„Voda z mlékárny vyhovuje všem normám. Pomohla vyřešit to, že jsme nemuseli budovat drahý přivaděč pitné vody z Kostelan. S Laksymou máme uzavřenu smlouvu na odběr vody. Ten každé tři měsíce kontrolujeme i mezi sebou fakturujeme. Občané platí za kubík odebrané vody včetně DPH 17 korun,“ konstatoval starosta obce Jiří Smělík.

Letos budou Nedakoničtí pokračovat v dalším budování vodovodu. Na jeho druhou etapu by mělo být napojeno asi 80 domácností. „Počítáme s tím, že z vodojemu nad Laksymou budeme odebírat denně asi padesát kubíků vody,“ objasnil Smělík.