Příběhy bezpráví se letos konají už posedmé. Pro žáky škol jsou v jejich rámci připraveny vybrané projekce vzdělávacích historických filmů a dokumentů, kterých se často účastní i pamětníci historických událostí po roce 1948. Po zhlédnutí filmu mají mladí lidé možnost s nimi diskutovat.

Obohatí nudnou výuku dějepisu

Jednou ze škol na Zlínsku, která se na promítání a následnou besedu aktuálně chystá, je Základní a Mateřská škola v Újezdě. „Letos se akce účastníme vůbec poprvé. Vnímáme ji jako obohacení výuky dějepisu, která se může žákům občas jevit trošku suchopárná,“ objasňuje ředitel školy Aleš Kozubík, podle jehož slov si díky filmu a následné besedě žáci látku také mnohem lépe zapamatují.

Nad tím, že by se děti o novodobé dějiny nezajímaly, kroutí ředitel odmítavě hlavou. „Alespoň u nás to nehrozí. Žijeme kousek od Ploštiny a v rodinách žáků tak žije nebo žila spousta pamětníků jak válečných, tak i poválečných událostí. I díky besedám s těmito lidmi se místní děti o dějiny, i ty nejnovější, hodně zajímají,“ tvrdí Kozubík.

Diskuse s vězněm

Už v pondělí se mohou na projekci dokumentu Příběhy bezpráví Za železnou oponou a následnou diskusi s členem pobočky Klubu politických vězňů Josefem Huskem těšit i žáci Základní školy Slovenská ve Zlíně. „Už dříve jsme uspořádali například besedy s aktivními účastníky druhé světové války. Máme za to, že i tento projekt může přispět k výchově a vzdělání žáků,“ poukazuje ředitel školy Otto Procházka.

Důležitá je podle jeho slov i autenticita setkání s pamětníky. „Starším ročníkům, které se těchto besed účastní, mohou poznatky, jež při těchto diskusích získají, při porozumění historii jen prospět. Přece jen toho děti dnes o totalitě nebo listopadu 1989 moc nevědí a navíc skoro nečtou,“ připomíná známý fakt Procházka.

To ve škole v Mysločovicích mají promítání a besedu už několik dní za sebou. Jako hosta na ní přivítali Irenu Hejlovou, neteř generála Karla Janouška. Ten byl členem prvního i druhého odboje a po únorovém převratu byl pak dvanáct let nespravedlivě vězněn komunistickým režimem.

„Považuji za důležité informovat děti o době totality. A beseda s lidmi, kteří mají k tématu co říct, je jedním z nejvhodnějších prostředků. Paní Hejlová je nejen studnicí informací, ale žákům ukázala i originální dokumenty z padesátých let, na které si děti mohly sáhnout,“ cení si ředitel Základní a Mateřské školy Mysločovice Michal Mynář.

Dějepis považuje za nedílnou součást základního vzdělání a konkrétně 20. století za období, které je jedním z klíčových. „S našimi žáky tedy nekončíme probírání látky někde u druhé světové války, ale dostaneme se mnohem dál, dokonce až za listopad 1989,“ poznamenává Mynář.

Projekt Příběhy bezpráví vznikl jako reakce na nedostatečnou výuku moderních dějin na základních a středních školách.

Rodiče zapomínají, čeho jsme se zbavili

„Snažíme se žáky a studenty vést k přemýšlení a diskusi o stále živé etapě našich dějin. Považujeme to za důležité právě v době, kdy generace jejich rodičů a prarodičů jako by zapomínala na to, jakého režimu jsme se zbavili,“ říká ředitel a zakladatel projektu Karel Strachota.

Do projektu se letos zapojilo přes 700 škol z téměř 400 obcí a měst po celé České republice. V okrese Zlín se k akci společnosti Člověk v tísni aktuálně hlásí celkem 17 škol.