„Věřím, že cimbály Jiřího Galušky, batikované kraslice Anny Krocové a řezbářské výrobky Jana Vysloužila jsou hodné ocenění kraje,“ řekla radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje Zuzana Fišerová.

Získání titulu je kromě finanční odměny ve výši 10 tisíc korun také významným oceněním za mimořádné umění a píli. Nositelé mohou užívat na oceněných výrobcích a propagačních materiálech ochrannou známku garantovanou Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, které je Centrem péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje. Ocenění uděluje Rada Zlínského kraje od roku 2012.

„Jsem rád, že tento krajský titul udělujeme, mistři řemesel totiž dělají náš kraj jedinečný a jejich práce a umu si nesmírně vážím,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V termínu vyhlášené výzvy bylo doručeno osm nominací, z nichž odborná hodnotitelská komise vybrala na základě předem stanovených kritérií tři nositele.

„Hodnotila se například estetická hodnota výrobku, používání původních tradičních technologií či předávání dovedností dalším osobám,“ prozradila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Nominované osobnosti v roce 2021:

1. Jiří Galuška, Ostrožská Nová Ves – výroba hudebních nástrojů – cimbálů

2. Pavel Hirka, Zlín – práce s přírodními pletivy – košíkářství

3. Soňa Kölblová, Uherský Ostroh – práce s textiliemi – šití a zdobení tradičního lidového oděvu

4. Jarmila Kraváčková, Babice – práce z textilních vláken – výšivky

5. Anna Krocová, Vizovice – drobné zvykoslovné předměty – výroba tradičních vizovických batikovaných kraslic

6. Jaroslava Kvasničková, Chvalčov – práce se dřevem – truhlářské a stolařské práce, řezbářství a soustružení

7. Miriam Prokopová, Prakšice – práce s textilními vlákny – tkaní na desce

8. Jan Vysloužil, Rudice – práce se dřevem – řezbářství.