Zážitky několika set milovníků historie byly propojeny s řadou dalších aktivit. Dospělí si přišli na své při přehlídce středověkých řemeslníků a dobových zbraní, kluci a holky zase při projížďce na koníkovi Kateřiny Husaříkové nebo při premiérové jarmarečné pohádce Vrabci a rýma v podání herců divadla Zdeňka Štěpánka z Napajedel.

„Na naší akci jsou ochotníci podruhé. Premiérově zde ale máme mistra kata Josefa Pawouka Kysilku od Hradce Králové, který si pro návštěvníky připravil zajímavé vystoupení. A doslova ho, jak se říká, hltali nejen děti, ale i dospělí," řekl Bohumil Višenka, předseda společnosti přátel historie Morrigan Staré Město, která procházku středověkou minulostí uspořádala.

Jejím velkým lákadlem bylo vystoupení šermířské skupiny ze spolku oživené historie Vanir ze Zábřehu na Moravě, která se přátelí nejen s Morriganem, ale také se skupinou Velkomoravanů.

„O druhém srpnovém víkendu se členové spolku Vanir představili v Archeoskanzenu Modrá při bojích o hradiště Veligrad 2016," informoval Bohumil Višenka.

Po právě skončeném představení mistra kata Kysilky, které proběhlo formou interaktivní výstavy sbírky funkčních replik mučicích nástrojů a náčiní, největší v České republice, si neodpustil předseda Morriganu připomenout úsměvnou poznámku mistra kata.

„Řekl mně, že kdybych při této akci dlouho mluvil a potřeboval zastavit, mám ho s tím mečem zavolat," smál se Bohumil.

Diváci si katovy nástroje mohli osahat a některým bylo přímo na nich ukázáno použití.

„Obdivoval jsem katův meč a zkontroloval jsem si mimo jiné, jestli je po celé své délce silný. A byl, takže žádný brak s sebou pan Kysilka nepřivezl," řekl muž středního věku, který si meč proti obloze tonoucí v modři pečlivě prohlížel, ale také mu jej pak mistr kat přiložil ke krku.

V řemeslných stáncích si mohli dospělí diváci i děti prohlédnout práce staroměstského platnéře Antonína Nožičky, který měl na akci premiéru, repliky dobových válečných šípů člena Morriganu Jana Kašpara, ale také jak se kroutí vrbové proutí v rukách košíkářky a košíkáře.

Kovář zase koval nejrůznější hřeby a opomenout nelze ani historickou kuchyni, v níž se na otevřeném ohni vařila středověká jídla.