Postupně se přidávají i další problémy. „Jde o nevybudování cyklostezky v předem dohodnuté šíři tří metrů, rozšíření výstavby z 200 na 350 bytů či nabytí pozemků a staveb od investora zpět do majetku města, díky čemuž by stát přišel o zhruba sedm set tisíc korun,“ vypočítal opoziční zastupitel Jan Zapletal (Hnutí ANO), který je velkým kritikem zmíněného projektu. Podle něj místostarosta Zdeněk Procházka (KDU-ČSL) o těchto problémech lže. Město se brání, že bylo vše v pořádku. Nejasnostmi se bude zabývat hradišťské zastupitelstvo, celou kauzu ale zřejmě rozsekne až policejní vyšetřování a případný soud.

Podle Jana Zapletala měly útvar městského architekta a správa majetku města rozporovat rozhodnutí stavebního úřadu, kdy bylo společnosti MANAG umožněno rozdělit projekt na tři části. Díky tomu se prý firma vyhne povinnosti vytvořit souvislou plochu veřejné zeleně, což je u zástavby plochy s výměrou nad dva hektary povinnost investora.

Parkoviště před Uherskohradišťskou nemocnicí. Ilustrační foto.
Bezplatné parkování u nemocnice obyvatelé Štěpnic nedostanou

„Město s takovou plochou veřejné zeleně počítá a trvá na ní. Zda tam pak bude umístěno navíc i dětské hřiště, je věcí investora. Jednali jsme s ním o tom, protože bychom to považovali za vhodné,“ vysvětlil mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

K otázce navýšení počtu bytů se město postavilo šalamounsky, bude prý záležet na skladbě bytů. „Velkých bude třeba jen oněch dvě stě, malých a středních více. Jaký velikostní standard bytů vznikne, záleží na poptávce a je věcí investora,“ řekl Jan Pášma s tím, že vše pochopitelně musí splňovat platné normy, například odpovídající počet parkovacích míst pro vozidla.

„Jenže v tom je právě problém. Původně bylo jasně stanoveno, že bytů bude maximálně dvě stě. Pokud jich ale bude 350, bude pochopitelně nutné zbudovat i mnohem více parkovacích míst, takže v lokalitě bude místo zeleně betonová džungle,“ tvrdí Jan Zapletal. „Navíc v takovém případě mohlo město dostat za pozemky nikoliv šestnáct milionů, ale třeba dvojnásobek,“ dodal.

Vizualizace prostoru u Uherskohradišťské nemocnice.
Výstavba ve Štěpnicích se odkládá. Firma má zrušené povolení

Dalším kontroverzním bodem je zpětné nabytí pozemků a staveb od investora do majetku města, přičemž by stát přišel o zhruba 700 tisíc korun. Tolik by stálo vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu.

Hodně zlé krve vyvolala také cyklostezka, která nebyla zbudována v původně dohodnuté šíři tří metrů, což zastupitelstvo schválilo v roce 2008.

„Během desetileté historie se názory dotčených odborů na šíři cyklostezky měnily podle očekávané frekvence jejího využívání. Stavební úřad nakonec na základě žádosti stavebníka povolil společnou stezku pro chodce a cyklisty v šířce dva metry,“ potvrdil Jan Pášma.

To však podle Jana Zapletala nesplňuje zákonnou normu, protože společná stezka musí být široká minimálně tři metry.
Toho nadzvedlo ze židle zdůvodnění kroků města, které zastupitelům předložil místostarosta Zdeněk Procházka. A nebojí se tvrdých slov.

„Jednání pana místostarosty lze charakterizovat jako pokus o podvod na zastupitelích města, kterým opakovaně předkládá materiály, které nevypovídají o skutečném stavu věci, kdy po nich žádá, aby schválili nabytí něčeho, co prostě neexistuje. Tady již nejde o nějakou terminologickou chybu, ale o úmyslné jednání podvést zastupitele města,“ říká opoziční zastupitel.

Jedním z nejbolavějších míst sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti je neutěšený stav tamějšího nákupního střediska.
Obyvatele Štěpnic trápí parkování i nákupní středisko

Protistrana tvrdí, že si oba muži již vše vysvětlili. „Osobně jsme se v této věci sešli a celou věc jsme projednali, přičemž jsme si vysvětlili některé nedořešené otázky a vzájemně si doplnili informace. Jakýkoliv úmysl uvádět někoho v omyl naprosto vylučuji,“ nechal se slyšet Zdeněk Procházka.

Podporu našel u prvního muže Uherského Hradiště. „K žádnému pochybení města či dokonce k uvádění někoho v omyl nedošlo. Chci, aby tyto záležitosti byly nejen zcela transparentní, ale aby byly také řádně vysvětleny – další proces bude také předmětem jednání zastupitelstva města. Jednání zastupitelstva je veřejné, proto se kdokoliv z občanů může zúčastnit a udělat si vlastní názor na celou věc,“ poznamenal starosta města Stanislav Blaha (ODS).

Na čí straně je pravda tak rozhodne až policejní vyšetřování, jelikož Jan Zapletal podal ve věci trestní oznámení.
„Trestní oznámení související s výstavbou Nových Štěpnic je v šetření, proto nyní nebudeme poskytovat žádné informace,“ potvrdila policejní mluvčí Milena Šabatová.

Ilustrační foto
Parkoviště ve Štěpnicích vybuduje Hradiště ze svého