Stalo se tak v rámci Dne slovanské kultury na Velehradě za přítomnosti srbské velvyslankyně v Česku Veri Mavrić, arcibiskupa konstantinopolského patriarchátu a vedoucího mise západní pravoslavné církve ve Světové radě církví v Ženevě arcibiskupa Jóba z Telmessosu a Gradana Stančiče, předsedy Matice srbské.

„Miroslavovo Evangelium, jako klenot srbské písemné kultury zapsané do prestižního seznamu UNESCO – World Memory, představil Gradan Stančič, předseda Matice srbské. Středověký evangeliář patří k nejvýznamnějším nedatovaným cyrilským rukopisům. Manuskript obsahuje 362 stran a 296 unikátních miniatur,“ uvedl Vojtěch Merunka.

Miroslavovo Evangelium je podle něj významné tím, že je psané prvním speciálním pravopisem, který není identický s cyrilometodějským.

„Arcibiskup Jób z Telmessosu v Evangeliu objevil, že v černém textu je ještě text červený, který do něj někdo dodatečně vepsal a je jakousi instrukcí pro bohoslužbu. Tedy, co se má z Evangelia číst v ten či onen den, ale i jakým způsobem,“ vysvětlil Vojtěch Merunka.

Originál knihy se dnes nachází v Národním muzeu v Bělehradě. Vzácný exponát srbské písemné památky byl po jeho prezentaci uložen do Muzea Bible ve VCDM, kde bude k vidění až do 15. září.