Uložení dokumentů se konalo za účasti zástupců obce v rámci rekonstrukce objektu.

„Miroslav Kapinus je blížkovický rodák a umístění jeho knihy se nám zdálo vhodným doplněním mobiliáře kostela,“ osvětlila starostka Blížkovic Šárka Ježková. Autora zájem zástupců rodné obce potěšil.

„Je pro mě ctí, že se kniha stala součástí odkazu dalším generacím. Potěšilo by mě, kdyby básně z knihy oslovily čtenáře i v budoucnu,“ podotkl dvaasedmdesátiletý autor.