V bazilice Nanebevzetí Panny Marie je přivítal tamní farář Petr Přádka, který je seznámil s bohatou historií poutní obce.

Poté jim rozproudil krev v žilách Hradišťan s Jiřím Pavlicou. V úvodním bloku Hradišťan zahrál několik písní ze sbírky Leoše Janáčka, které vystřídaly melodie z archívu velehradského kláštera.

Jako dialog s minulostí zazněl v podání muzikantů Hradišťanu text písně Filosof Konstantin. Po písni přišel na řadu dialog z pomezí hudebních žánrů, jakou byla Slovácká svita Vítězslava Nováka.

Po zhudebněných básních moravského velikána Jana Skácela zakončila koncert Hradišťanu Josef Fojta, který na varhany zahrál Tokátu Johana Sebastiana Bacha.

Čtěte více: vpravo nahoře Související články