To se totiž stalo v květnu neusnášeníschopným poté, co na své mandáty rezignovala trojice zastupitelů.

Vesnici s 563 obyvateli názorově rozdělil projekt prosazovaný vedením obce - Energetické centrum, fungující na bázi inovativního zpracování odpadu a na něj navazující tzv. aquaponie, tedy pěstování rostlin bez půdy spolu s chovem ryb, plánovaný umístit do kamenolomu Rasová.

K němu měli odstoupivší zastupitelé výhrady, přičemž nakloněna mu nebyla část obyvatel Komně. V sobotních volbách do tamního zastupitelstva proto půjde o jakýsi plebiscit o tom, zda Energetické centrum v katastru obce vybudovat či ne.

Petr Gazdík v Suché Lozi.
Učitel nemá stát nad žáky s rákoskou a snažit se je nachytat, říká Gazdík

O hlasy místních voličů usiluje šest politických uskupení, z nichž podle informací Deníku tři projekt podporovat chtějí, zatímco ty další tři nikoliv.

Z toho důvodu se v Komni v sobotu u voleb odhaduje vysoká účast. Ta tam byla i v roce řádných komunálních voleb, v roce 2018, kdy v Komni přišlo odevzdat svůj hlas vysoce nadprůměrných 68,08 procent oprávněných voličů.

Tehdy tam lidé vybírali oproti aktuálním volbám ze dvou politických uskupení. Nejvíc hlasů ze všech, 215, tehdy získala současná starostka Jana Křižková.

Nejstarším nynějším kandidátem do zastupitelstva je tam 69letý Miloslav Králík a nejmladší 22letá Šárka Hledíková.

Netradiční kandidátka s názvem Ženy Komně, je složena výhradně z žen, a to ve věkovém rozmezí 31 až 62 let, z nichž třetina uvedla do kolonky povolání, že je na mateřské dovolené.