Z pestré kulturní nabídky si vybral každý ze 124 členů zmíněných organizací, který se mikulášské akce zúčastnil. Tentokrát mezi ně nedorazil se svojí družinou vousatý světec s mitrou na hlavě, andělem a čertem, ale děti z velehradské mateřinky, které se se svými učitelkami představily Pohádkou o paraplíčku.

Harmonikářky, Marie Čechmánková s Jarmilou Novotnou, plné seniorského elánu, zahrály a zazpívaly po dobrém obědě členům se zdravotním postižením řadu slováckých a lidových písniček. Na ozembouch, což je lidový rytmický hudební nástroj používaný v české lidové hudbě, je doprovázel člen MO STP Velehrad Karel Holásek.

„Název ozembouch, oblastně ozembúch, je odvozen od způsobu hry na nástroj, kdy se zvuk částečně tvoří úderem nohou nástroje o zem Tělo vozembouchu tvoří tyč. Na chřestidla jsou nejlepší korunkové uzávěry od piva či limonád ve skle,“ informovala majitelka zmíněného hudebního nástroje Jarmila Novotná.

„Radovat se z maličkostí, nepodávat se stesku, nebýt k sobě lhostejní a neztratit lásku k lidem, na to členové výboru MO STP a ZO SPCCH mysleli, když připravovali Mikulášský večírek. Kolegialita, družnost a soudržnost nebyla ve zmíněných organizacích nikdy prázdná slova,“ dušovalo se osm členek společného výboru.

Při družné zábavě se vzpomínalo na léta minulá, na radosti a starosti, jak je život v obou organizacích za třicet let přinášel. Účastníci Mikulášského večírku si slíbili, že se, pokud jim to zdraví dovolí, po roce opět setkají, nikoliv jako starci, ale s mladickou jiskrou v oku.