„Soutěž i výstava doznají změn, které mají za cíl zpřístupnit mešní vína nejen znalcům. Vína soutěžní, ale i ta mimo soutěž, budou prezentována v sále přímo jejich výrobci. Vytváří se tím příležitost k detailnímu poznání přístupů jednotlivých vinařství, spolu s možností degustovat širší paletu představovaných vzorků vín,“ uvedl Michal Výstup, výrobní ředitel arcibiskupského zámeckého vína, které je letos hlavním pořadatelem.

„Soutěž bude mít samozřejmě odbornou část, kterou obstará profesionální degustační komise. Novinkou je přímé zapojení návštěvníků a cisterciácké pečeti. Každý u vstupu dostane kromě pohárku také několik pečetí, kterými bude moci hodnotit soutěžní vzorky jednotlivých vinařství. V závěru večera bude vyhlášena cena veřejnosti,“ popsal Aleš Mergental, starosta spolupořádající obce Velehrad.

„Do soutěže se přestala nakupovat zahraniční vína, jejich výrobci se výstavy neúčastní. Důraz je kladen na celkový přístup vinařství, jeho širší produkci a komunikaci s milovníky vín přímo na místě výstavy, soutěže,“ doplňuje Michal Výstup.

Akce poukazuje na význam a odkaz cisterciáckého řádu, který na Velehradě vybudoval klášter a rozvinul v kraji vinohradnictví.

„Tématika se odráží v evropském projektu Cisterciácká krajina. Tyto aktivity se odehrávají již třetím rokem jak na českém území, tak v několika dalších evropských zemích,“ doplnila Jitka Točková z Místní akční skupiny Buchlov. Ta letos událost spolupořádá.

Na letošní Cisterciácké pečeti se představí Rajhradské klášterní vinařství, Ampelos, ze Slovenska pak vinařství Ostrožovič, Vína z Mlyna a Karpatská perla a také domácí Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž .

„Degustovat a tančit se bude při cimbálové muzice Cifra,“ zve Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá.

Právě v Zimním sále, kde bude od 17:30 beseda u cimbálu, bude možné ochutnat vína dalších nesoutěžních regionálních vinařů.