„Stromy ve větrolamu byly přestárlé. Za poslední dva roky nám dokonce dva z nich samovolně spadly, naštěstí v jejich blízkosti v tu dobu nikdo nebyl. I proto jsme se poradili s experty a rozhodli je všechny nahradit," uvedl Miroslav Vykydal. Jejich umístění totiž nevyhovovalo danému účelu a navíc se po vykácení ukázalo, že většina stromů byla uvnitř shnilá.

„Svými kořeny tahaly z blízké vodoteče poměrně velké množství vody. Byly také umístěny ve směru větru, nikoliv proti jeho proudění, což mělo za následek jejich minimální vliv na poskytování větrné ochrany," vysvětlil další důvody již dokončeného kácení Miroslav Vykydal. Zhruba 150 metrů dlouhý úsek mezi Dolním Němčí a Nivnicí ale podle jeho slov nezůstane dlouho pustý. Vysadili tam dřeviny nové.

„Vždy když odstraníme jeden strom, nahradíme jej dvěma dalšími. Rozdíl nicméně bude nejen v jejich pozici, aby plnily požadovanou funkci, ale také v druhu, kdy volíme výsadbu s menším vzrůstem, aby netahal tolik vody. Jedná se o duby, buky, budeme také dosazovat jasany. Navíc v okolí jsme navíc vysadili třešňovou alej, přičemž obnovujeme také aleje staré," poznamenal starosta Nivnice. Vzhledem ke špatnému stavu většiny dřeva se jeho konečné zpracování o něco málo protáhne.

„Pouze dva topoly nebyly shnilé a jsou již prodané. Vše ostatní je složené na hromadě připravené ke štěpkování, po němž zájemce odveze i zbytek," doplnil Miroslav Vykydal.