S výtvarným děním na Uherskohradišťsku udržuje dobré vztahy, vystavoval také v Uh. Brodě a Hodoníně, jezdí na vernisáže, semináře a různá setkání. Jeho tvorba v minulosti byla zaměřena (s jistým zjednodušením) na tři základní okruhy: poetická, baladická krajina (Orava, Liptov, Kysúca…), zátiší a kompozice s fantazijně realistickým vyzněním a abstraktní kompozice s častým realistickým prvkem nebo detailem. Je členem Umělecké besedy Slovenska a nositelem státního vyznamenání ministerstva školství Slovenské republiky - medaile sv. Gorazda.

Do Klubu kultury připravil námětově ucelenou kolekci Metamorfózy hudby - její název napovídá, kde hledal autor inspiraci a jakým námětům se v posledních letech věnoval.

Stárci a stárky vévodili hodům s právem v Huštěnovicích
Stárci a stárky vévodili hodům s právem v Huštěnovicích

Připomeňme si alespoň některá jména slavných hudebních skladatelů, jejichž opusy Švikruhu inspirovaly: Čajkovský, Musorgský, Mozart, Mendelsohn-Bartholdy, Bach, Vivaldi, Haydn, Brahms, Bizet, Ravel a další. Historik umění Mgr. Martin Šugár na vernisáži mimo jiné uvedl:

„Ponoření se do světa hudby přineslo změnu palety, olejové barvy byly nahrazeny akrylovými, stylizovaný krajinářský terén ustoupil před barevnou plochou… Dominující vertikály a citace detailů hudebních nástrojů sice určují rytmus, základem je však barva, kterou hudebně nadaný malíř proměňuje tonalitu, dynamiku, melodiku a harmonii jednou na kontrastní, jindy zas na komplementární barevné kompozice…".

Výstava Metamofózy hudby Jozefa Švikruhy je v záplavě nejrůznějších současných výtvarných „experimentů" pohlazením na duši. Jistě zaujme nejen milovníky hudby ale potěší každého, kdo se dokáže vcítit do poetického světa barevných tónů, rytmu a harmonie. Výstava v Galerii Vladimíra Hrocha potrvá do 5. prosince.