„Osobně jsem přesvědčen, že by město prodej nemovitosti mělo ještě důkladně zvážit, obzvláště pak pokud samo může být žadatelem v nejrůznějších fondech na rozličné tipy sociálních aktivit, ze kterých by se dala předmětná budova zrekonstruovat a společensky využít," vyjádřil svůj nesouhlas s tímto záměrem opoziční zastupitel za ČSSD Josef Sátora.

V souvislosti s prodejem domu se ve středu 11. května sešla Komise pro nakládání s majetkem města, která vyhodnotila předložené nabídky. Ve hře je dle informací Slováckého deníku například možnost, že by v objektu byly v budoucnu zbudovány bezbariérové byty s regulovaným nájemným pro seniory nad 65 let, ale také varianta, že by tam vyrostl azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší a nízkoprahové denní centrum pro osoby rovněž bez přístřeší. Před podobným krokem však varuje Jan Zapletal z Hnutí ANO 2011. „Charita by tento záměr uskutečnila pouze za pomoci dotace. U té je nutnost udržitelnosti projektu ještě pět let po jeho uskutečnění. Co budeme dělat v případě, že si krátce po zprovoznění takového zařízení budou tamější obyvatelé na bezdomovce stěžovat? Řekneme jim, že musí ještě pět let počkat?" ptá se Jan Zapletal.

Zároveň také upozornil, že jestliže je odhadní cena objektu přibližně 4,5 milionu a bude nakonec vyhověno nejvyšší nabídce zhruba ve výši 2,5 milionu, mohou také zastupitelé, kteří o takovém kroku budou rozhodovat, v budoucnu čelit nejrůznějším trestním oznámením.

Proti samotnému prodeji, ovšem za regulérních podmínek, není ani další opoziční strana KSČM zastoupená Ivanem Mařákem. „Se stavem budovy nejsem detailněji obeznámen, ale zastávám názor, že pokud má město nějaký zbytný majetek, který nepotřebuje, ať jej klidně prodá. Ale samozřejmě musí u toho být patřičný znalecký posudek na cenu objektu a vše by mělo jít přes výběrové řízení," sdělil Ivan Mařák.

Nepřehlédnutelný objekt číslo popisné 263 na Malinovského třídě je údajně ve špatném technickém stavu stavu. Původně v něm bylo pět bytů, ale všichni nájemci jsou už několik let odstěhovaní.

„Objekt potřebuje rekonstrukci, odhadované náklady jsou vysoké, ani při použití dotace zhruba ve výši 600 tisíc korun na byt, není celková rekonstrukce ekonomicky návratná," informoval mluvčí radnice Jan Pášma. Vedoucí všech odborů úřadu se údajně měli možnost vyjádřit, jak by bylo možné budovu využít, ať už pro účely města či jeho příspěvkových organizací. „Jediným z odborů, který na požadavek reagoval, byl odbor sociálních služeb a navrhoval právě ten způsob, který je výše popisován. Až po dalších projednáních na komisi a v radě byl objekt zveřejněn k převodu," uvedl místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka (KDU-ČSL).

Co konkrétně nakonec v budově číslo popisné 263 bude, odmítají zástupci města komentovat. „Upozorňujeme, že žadatelů bylo více a každý navrhoval jiný způsob využití. Nyní nebudeme předjímat doporučení rady města a konečné rozhodnutí zastupitelstva," uzavřel Jan Pášma.