Právě pro podobné případy zřídilo Veselí nad Moravou takzvaný krizový byt, kde mohou lidé v krajní situaci jistý čas pobýt. Uherské Hradiště ani Uherský Brod nic takového nemají.

„Teď už se na to můžu podívat s odstupem času, ale tehdy jsem nevěděla, kam jít, co dělat. Krizový byt je v takových situacích jako vysvobození," nechala se slyšet Sabina H.

Zkušenosti s ženami v podobných situacích má vedoucí Azylového domu Petrklíč v Uherském Hradišti Lucie Břečková.

„V Hradišti není žádné krizové centrum, zřízení takového bytu by bylo jedině dobře," myslí si vedoucí azylového domu pro matky s dětmi. Službu krizový byt nemají zaregistrovanou, ale kdyby k nim přišla matka s dítětem s tím, že nemají kam jít, mohou je ubytovat na dobu, která nepřesahuje čtrnáct dní. K dispozici mají pětadvacet bytů, ale většina jich je po celý rok obsazena. Akutní případy řeší nepravidelně, většinou jednou až třikrát ročně.

Právě s tímto řešením počítá vedení města Uherského Hradiště. „V případě naléhavé potřeby či krizové situace jsme schopni okamžité operativní pomoci přes azylový dům Petrklíč," uvedl mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Dodal, že město má 693 nájemních bytů a celkem 85 bytů pro seniory a příjmově vymezené osoby.

V Uherském Brodě to řeší obdobně. Ubytování v krizové sitiaci poskytuje Charita v tamním azylovém domě pro matky s dětmi v tísni. Zařízení má kapacitu devět bytů, které jsou téměř stoprocentně využity. V roce 2015 poskytlo péči 18 maminkám a 32 dětem.