„Úbytek počtu obyvatel Uherského Hradiště způsobuje výhradně negativní migrační saldo, což je stav, kdy se z města vystěhuje více osob, než se do něj přistěhuje. Město tak v posledním období ztrácelo obyvatelstvo migrací,“ sdělil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Důvodů k odchodu obyvatel z regionu je hned několik. Starostové se však shodují na tom, že za úbytkem stojí zejména odchod mladých lidí za studiem.

„Mladí lidé se po studiích již do Bojkovic nevrátí a zůstávají ve větších městech. Taktéž dochází k mírnému odlivu za odbornou prací,“ uvedl starosta Bojkovic Petr Viceník.

Starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar souhlasil, že lidé odcházejí za vzděláním a už se nevracejí.

„Jsem ale přesvědčen, že úbytek počtu obyvatel našeho města je pouze číslo, protože se zde mohutně staví, a přesto je minimum volných bytů. To znamená, že mnoho lidí zde bydlí v podnájmech a trvalé bydliště mají stále ve svých mateřských obcích,“ nechal se slyšet Patrik Kunčar. To je také případ Andrey Bartlové.

„Přestěhovala jsem se do Uherského Hradiště i kvůli tomu, že zde pobývá můj přítel, částečně kvůli studiu. Stálé bydliště mám však ve své rodné obci,“ svěřila se dvaadvacetiletá studentka.

Spousta obyvatel však nové bydliště hledá v regionu. Podle údajů Českého statistického úřadu se například z Uherského Hradiště za posledních 7 let odstěhovalo 2736 lidí, téměř 60 procent z nich však zůstalo v okrese.

Kunovice jsou výjimkou

„Z Hradiště lidé odchází především do Kunovic a Starého Města, které mají příznivější podmínky pro individuální bytovou výstavbu,“ okomentoval tento jev Stanislav Blaha.

To potvrzují i statistiky, za posledních sedm let se do Kunovic a Starého Města z Hradiště přestěhovalo na osm set jedinců.

Právě Kunovice jsou jediným městem v okrese, které za sledované období zaznamenalo migrační příbytek, tedy rozdíl mezi přistěhovanými a odstěhovanými, a to 221 osob.

„Kunovice podporují výstavbu rodinných domů, mladí lidé zde mají dostatek pracovních příležitostí nejen díky firmám působícím ve městě, ale i díky dobře fungujícímu podnikatelskému inkubátoru. Máme skvělé školy a bohatou nabídku volnočasových aktivit pro děti i dospělé,“ zdůvodnila úspěch města starostka Ivana Majíčková.

Dodala, že i do budoucna připravují další výstavbu rodinných domů a vznik pracovních míst. Udržet si obyvatele a případně i nalákat nové se snaží i ostatní. Bojkovice plánují vystavět až 50 nových rodinných domů a podobně i Staré Město.

„Město je limitováno řekou Moravou a jejím záplavovým územím na severovýchodní a jižní straně. Celá západní strana je pak obklíčena průmyslovou zónou,“ posteskl si starosta Starého Města Josef Bazala. Právě proto město vykupuje průmyslové areály a připravuje výstavbu bytů i domů. Uherské Hradiště mimo to zdokonaluje hromadnou dopravu.

Autorka: Jana Blahošová