Pracovníci objevili pouze základy starší budovy, snad záložny, která na místě kdysi stála, a menší sklepy. První průzkum prováděl Miroslav Terray na konci března georadarem a druhý na konci září odporovou metodou společnost Rafina.

Pravděpodobně nejhodnotnějším může být nález studny na nádvoří tvrze. „Do budoucna chci požádat o sondážní výzkum a určitě přizveme i Slovácké muzeum. S dalšími akcemi počítám v roce 2015. Snad studnu v budoucnu i vyčistíme," nechal se slyšet zastupitel Radek Salanci. Druhé měření podle jeho slov dobře ukázalo vodní příkop, který byl v minulosti okolo tvrze, protože v Hluku stála vodní tvrz.

Malou záhadou je úniková cesta z tvrze. Poslední průzkum ukázal nepravidelnosti v pravém rohu objektu (bráno čelem k objektu pozn. aut.). „Anomálie připomínající chodbu vychází z rohu tvrze, stáčí se vlevo a klesá pod terén," uvedl ve zprávě Vladimír Reichel nález, který by mohl popisovat právě únikovou cestu. Radek Salanci doplnil, že tam lze zaznamenat rozdílnou výšku chodeb a je možný náznak klenutí.

O cestě, která vede z hlucké tvrze, se mluví také v různých pověstech. „Říká se, že z hlucké tvrze mířila podzemní cesta do Louky, kde stála také v minulosti funkční tvrz," prozradila kronikářka Hluku Marie Plačková. Existenci podzemní chodby nevylučuje ani archeolog Slováckého muzea Miroslav Vaškových.

„Je možné, že v okolí hlucké tvrze je nějaká podzemní chodba, zatím jsou to ale spíše spekulace. Vše chce důkladně prozkoumat," sdělil vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea s tím, že je důležité rozdělit chodbu a sklep.

Hradišťské muzeum zkoumalo podzemí Hluku na začátku osmdesátých let minulého století. A to na podnět rodiny, která při stavbě sklepa něco objevila. „Při výkopu byly porušeny pozdně středověké lochy (zpevněná díra v zemi pozn. aut.) a zahloubený objekt ze třináctého století," napsal do nálezové zprávy Slováckého muzea Rudolf Procházka.

Do zprávy si o objektu zaznamenal, že šlo o zemnici a popsal její vzhled, dva lochy měly být chodbovité. Archeologové tehdy na místě našli rovněž zlomky keramiky ze 13. až 14. století.