Ta si letos připomene hned několik významných jubileí. Kromě toho, že oslaví pětašedesátiny, je už půl století členkou Červeného kříže, čtyřicet let předsedá medlovickým dobrovolným zdravotníkům a nepřetržitě pětatřicet let je členkou ústředních orgánů ČSČK a později ČČK. Dostalo se jí celé řady vyznamenání ČČK všech stupňů. Posledním byla Medaile Alice Masarykové.

Podle vyjádření nejvyšších orgánů Českého červeného kříže patří vaší zásluhou medlovická skupina dobrovolných zdravotníků dlouhodobě k nejlepším v okrese i v kraji. Máte na to nějaký recept?

Pokud jde o mne, nepotrpím si na popularitu. Skromnost víc sluší než stavění svého já před ostatní. Dělat tak, aby se člověk nemusel za sebe stydět, to je přece samozřejmost. Tak mě rodiče vychovali. Kdybych neměla kolem sebe partu lidí, kteří při každé z pořádaných akcí, jak se říká, táhnou za jeden provaz, sama bych nebyla ničím. Však to víte, co se říká o lidech, kteří jsou samé já, já, já. Prosím, začněme třeba o naší místní skupině ČČK.

Kdy vznikla a kolik má členů?

První zpráva o poskytování první pomoci potřebným a raněným v Medlovicích se datuje rokem 1926, kdy byla založena Stráž Samaritánů v počtu dvou mužů. Ta příslušela k samaritánskému spolku Červeného kříže v Kyjově. Teprve o dvacet let později byla v obci založena organizace ČČK, která měla pětadvacet členů a deset členů dorostu. V současné době čítá naše místní skupina sto čtyřicet příslušníků a patnáct členů dorostu. Sociální a zdravotní oblastí spadají k naší skupině i obce Újezdec a Hostějov.

Jak široké je pole působnosti vašich členů?

Těžko bychom v několika řádcích zachytili vše, čím naši členové přispívají spoluobčanům. Máme vyškoleno třicet sedm dobrovolných sester a čtyřiadvacet dobrovolných pečovatelek. Pohotově poskytnutá odborná předlékařská první pomoc při nejrůznějších akcích či při autohaváriích znamená mnohdy zachráněné životy. Díky našim členům je v obci rozvinuta výpomoc starým občanům, které podzim života nezastihl v okruhu svých blízkých ani zdravotně ve formě.

Skutky členů ČČK nejdou poměřovat finančními hodnotami. Čeho si na nich nejvíce vážíte?

Široké je jejich pole působnosti. Jsou dobrovolnými dárci krve, podílejí se na tradičním pořádání společenského plesu, dětského karnevalu, branného závodu na sněhu pro mládež, pěvecké a recitační soutěže s názvem Medlovský slavíček, přednáškách a besedách se zdravotnickou a sociální tematikou, zájezdech a tak bych mohla ve výčtu akcí naší skupiny pokračovat dál. Mohla bych také jmenovat celou řadu našich členů, bez nichž by dobrovolná zdravotnická, sociální a kulturně– společenská činnost, ale i výchovně– –vzdělávací aktivita nepadly na úrodnou půdu. Medlovický Červený kříž rozhodně nezahálí.

Při vaší místní skupině prý vyvíjí svoji činnost Klub důchodců.

Ano. Jeho členové se scházejí každé první pondělí v měsíci v kulturním domě. Rozhodně nejde o zanedbatelnou aktivitu, kterou podporuje i zastupitelstvo obce.