Při poslední rekonstrukci v roce 2010 totiž podle mluvčího tamní radnice Jana Pášmy nebyl z úsporných důvodů řešen vliv podzemní vlhkosti, což se projevilo jejím vzlínáním do kamenů i cihel hradby. Kameny použité na místních hradbách jsou podle Pášmy z pískovce, jehož pevnost má své limity. Kombinace těchto faktorů způsobila destrukce na zdi i na vyzděném oblouku hradby.

Stavební práce, které začnou 10. dubna, proto zahrnují opravy podzemní i nadzemní část hradby.

„Hradbu necháme očistit, dospárovat, jádro hradby bude zainjektováno a na závěr bude celý povrch naimpregnován,“ uvedla místostarostka města Marcela Čechová. Ošetřena bude i podzemní část hradební zdi kvůli zamezení přístupu srážkové vody nebo zemní vlhkosti. Okolí hradby dělníci odvodní drenážním potrubím se svedením do vsakovacích košů. Po dokončení prací nechá město upravit také okolí této části hradeb.

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti sídlí v někdejší židovské synagoze.
Úbytek čtenářů? Na Slovácku se po covidové krizi do knihoven vrátili

„Celá věc přijde na takřka 4,5 milionu korun včetně DPH, nicméně akce bude spolufinancována Ministerstvem kultury ČR, z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to celou částkou, kterou jsme na letošní rok dostali, tedy 1,025 milionem korun,“ upřesnila Marcela Čechová.

Městské opevnění v Uherském Hradišti je významným dokladem historie města. Části opevnění v ulicích  Otakarova a Dlouhá, výše uvedená hradební zeď v Jezuitské zahradě a původní opevnění města v Kollárově ulici jsou kulturní památkou. Poslední jmenované opevnění bylo v roce 2018 zásadním způsobem obnoveno a akce si následně vysloužila titul Stavba roku 2018. O dva roky později město začalo s opravou části městského opevnění - hradební zdi v ulici Dlouhá, která byla dokončena druhou etapou v roce 2021.  

„Obnova části původních městských hradeb, které jsou kulturní památkou a také jedním ze symbolů našeho města, je dalším důkazem snahy o zachování kulturního dědictví pro příští generace. Památky přispívají k atraktivitě našeho města, ke konkurenceschopnosti i k rozvoji turistického ruchu, a proto si nepochybně zasluhují trvalou ochranu,“  komentoval akci starosta města Stanislav Blaha.

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu
Poznejte a projděte mosty přes řeku Moravu v Uherském Hradišti

Matyášova brána je jedinou dochovanou bránou původního opevnění města a její vznik historici odhadují do 13. až 14. století. Dnes je víceméně rekonstrukcí původní středověké brány, původní brána tzv. zadní nebo pohořelá byla zbourána po požáru roku 1609.

Matyášova brána připomíná svým označení krále Matyáše Korvína. S ním je spjata pověst, která se o bráně vypráví. Podle ní je brána proto tak nízká, aby se pyšný král musel při vjezdu do města sklonit. Ve skutečnosti podle historiků sloužila tato brána strategickým účelům, jako výpadová, proto nemohla být stejně velká jako dvě hlavní komunikační brány, Staroměstská a Kunovická.