Slavnostní atmosféra v ní začala panovat v okamžiku, kdy hodiny na šedesátimetrových věžích chrámu odbily 15 hodin. Ceremoniál, kterého se zúčastnilo 250 studentů a letošních absolventů, ale také jejich rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy, zahájil a proslov pronesl ředitel Stojanova gymnázia Michal Hegr. 

„Ve svém působení se naše gymnázium zaměřuje na celistvý rozvoj žáků. Klade důraz jak na kvalitní vzdělávání založené na křesťanských základech, tak na jejich osobnostní a duchovní růst. Dnešní slavnostní mše svatá je neobyčejná v tom, že se koná na závěr školního roku a současně k předání maturitních vysvědčení 60 absolventům školy,“ stručně okomentoval její premiéru Michal Hegr, ředitel SGV.

Zcela vyprodat hlediště Slováckého divadla se v pátek 26. června podařilo divadelnímu spolku Pod lampú z Bánova, s jejich komedií Biomatka, aneb Běž do řiti s kus-kusem.
Biomatka ve Slováckém divadle sklidila potlesk ve stoje

Slavnostní bohoslužbu celebroval P. Radim Kuchař, spirituál Stojanova gymnázia. Ve své promluvě zdůraznil, že zkušenost koronavirové karantény mohla být pro všechny z nás obohacující.

„Dnes vycházíme z evangelia, kdy malomocný člověk byl uzdravený, ale Ježíš ho vrátil zpátky mezi lidi. Když se člověk přibližuje ke Kristu, tak jsou bořeny všechny bariéry a my se můžeme vrátit do společenství. A to je to, po čem Bůh touží. Abychom znovu zakusili blízkost jednak Boha, ale také přátelství a vzájemné pomoci,“ pronesl P. Radim Kuchař.

Absolventům gymnázia popřál do života schopnost rozlišovat a ubírat se tou správnou cestou, kterou pro ně se svým dobrotivým plánem Bůh připravil. Povzbudil je, aby na této cestě dokázali být vytrvalí a nezalekli se malých konfliktů, omylů nebo nezdarů. Vždyť vždycky existuje cesta.

Po mši následoval společný zpěv Gaudeamus igitur, odměna nejlepších žáků gymnázia, ale také těch, kteří SGV úspěšně reprezentovali a pomáhali při organizaci nejrůznějších akcí.

Dny lidí dobré vůle. Ilustrační foto.
Dny lidí dobré vůle odstartuje večerka zahraná na trubku

Než 60 absolventů Stojanova gymnázia převzalo maturitní vysvědčení – svůj doklad o nově nabytém vzdělání, zazněly bazilikou projevy třídních učitelek Evy Pěchové a Pavly Kaňovské a poděkování absolventek obou tříd. Poté absolventi zapózovali před oltářem baziliky fotografům a odebrali se do Zimního sálu SGV ke slavnostnímu přípitku.

„Věřím, že si odnášíte krásné vzpomínky na své spolužáky a kantory, ale také znalosti. Doufám a přeji si, abyste získané vědomosti dále rozvíjeli. Přeji vám hodně štěstí v životě a v pohodě prožité prázdniny,“ řekl upřímně na závěr obřadu ředitel Stojanova gymnázia.