Ta se uskuteční v neděli 17. února ve Slovanském sále někdejšího kláštera, dnes Stojanova gymnázia ve Velehradě. Už v deset hodin dopoledne se sejdou členové Matice s dalšími věřícími na mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje.

„Matice velehradská, která vloni začínala, jak se říká, od nuly, nevlastní žádné nemovitosti a nemá ani žádné restituční nároky. Limit, který tvoří členské příspěvky, prozatím neumožňuje významnější participaci či dokonce převzetí iniciativy oprav a úprav velehradského areálu. Za daných okolností se během roku ukázalo, že nejživotnějším způsobem, jak může Matice Velehradu pomoci, je pořádání kulturních a duchovních akcí a prezentace tohoto poutního místa. Rovněž převzetí iniciativy při budování Poutní cesty se ukazuje jako velice progresivní,“ naznačil sekretář Matice Petr Hudec. Sdružení podle něj mělo k 10. únoru letošního roku čtyři stovky členů, což je o dvě stě třicet příznivců více než ve stejném období loňského roku. „Členy našeho sdružení jsou občané Slovenska, Rakouska, Itálie a Francie. Jde ale spíše o jednotlivce. Čtyřstým členem Matice se stal biskup brněnské diecéze Vojtěch Cikrle. Jeho vstupem do našich řad má Matice velehradská plnou podporu všech moravských biskupů,“ dodal skromně Hudec.

Nedělní valné hromady se zúčastní Jan Graubner (na snímku), metropolita moravský, arcibiskup olomoucký a prorektor Matice velehradské, ale i další hosté. Omluvil se její loňský účastník benediktin P. Robert Bösner z rakouského Maria Dreieichen. „Všem členům občanského sdružení jsme kromě pozvánek na valnou hromadu zaslali ročenku,“ podotkl sekretář.

Přečtěte si také:

Matice velehradská pořádá první pouť