Ta začala šedesát minut poté, co věžní hodiny baziliky odbily nedělní poledne v Zimním sále Stojanova gymnázia. Zatímco za prvních čtrnáct měsíců od znovuobnoveného občanského sdružení Matice velehradské se do ní přihlásilo 420 lidí z České a Slovenské republiky, Rakouska, Itálie a Francie, za uplynulý rok jich do ní přibylo jen patnáct členů. Matice měla ke konci loňského roku 954 členů.

„Už druhým rokem převyšuje počet členů naší Matice devět stovek, ale k té trojkulaté číslici se ne a ne dostat. Je to smutné anebo ne?," zamyslel se třiašedesátiletý Jan Peňáz, předseda Matice velehradské, známý poutník a farář ve Křtinách. Na svoji otázku dal odpověď, že jak se to vezme. Čísla je ale podle něj potřeba vždy uvádět přesně, od toho jsou, ale je nutné, aby i Matice na ně byla opatrná.

„Hezké zprávy o Velehradě víry i o Velehradě opraveném máme jako členové Matice, ať už je nás jakýkoliv počet, říkat dál, sdělovat všem ostatním, s pomocí Boží, do toho," nechal se slyšet předseda Matice Velehradské.

Její místopředseda vyjádřil vděčnost všem členům Matice a potěšilo by ho, kdyby se rozrostla o další členy. „Situace v ekonomice nás naučila, že není možný neustálý růst. Hovořme o kvalitě našeho společenství, pracujme na budování vztahů, budování církve na základě cyrilometodějského odkazu," zdůraznil Petr Hudec. Zhodnotil, co se loni Matici podařilo. A nebylo toho málo. Na valného hromadě přednesl nástin činnosti na letošní rok.

„Na něj připadá podle některých historiků 1200 let od narození svatého Metoděje. Světová organizace UNESCO zařadila narození sv. Metoděje do letošního kalendáře významných jubileí," vzkázal všem členům Matice prostřednictvím její ročenky arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Zvláštní akce podle něj olomoucká arcidiecéze k uvedenému výročí neplánuje, ale jako každoročně se chystá na národní pouť u kořenů naší víry.