Nové prostory vzniknou přímo v budově mateřinky. Z objektu se ale bude muset vystěhovat knihovna. Tu radní na přelomu března a dubna přesunou do víceúčelového zařízení místních zahrádkářů. „S uvolněním tohoto prostoru budeme moci vybudovat hned dvě nové třídy,“ poznamenal kunovický starosta Jiří Vařecha.

Jedna třída vznikne v prostoru bývalého klubu důchodců, kde už v loňském roce fungoval klub Beruška. Tam bude trávit čas až čtrnáct dětí, jejichž rodiče si přejí, aby do školky chodily jen dopoledne.

„Druhou třídu pro dvaadvacet dětí vybudujeme v prosto¬rách, které až dosud sloužily městské knihovně,“ doplnil starosta.

Do úpravy mateřinky nebudou muset radní investovat velké peníze. Přesto si podle kunovické místostarostky Ivany Majíčkové vyžádají několik set tisíc korun. „K oběma třídám budeme totiž muset vybudovat sociální zařízení. Peníze budeme čerpat pouze z městského rozpočtu, protože na podávání žádosti dotace ani není čas,“ vysvětlila místostarostka.

Nové třídy mateřinky by se měly dětem otevřít už v září začátkem nového školního roku.