Ráno jej některý z rodičů odvede na místo srazu, v pozdním odpoledni si jej vyzvedne a odvede nebo odveze domů.

„Na půdě naší Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti probíhají letos již pátým rokem příměstské tábory. V týdnu od 7. do 10. července proběhl jejich první turnus, jehož se zúčastnilo 55 dětí,“ uvedla Blanka Kupová, projektová manažerka školy. Podotkla, že vedoucími oddílů byli ze zmíněné školy učitelé praktického vyučování daných oborů, zdravotnického, gastronomického, průmyslového respektive technického.

V Robohrátkách si kluci a holky stavěli a programovali LEGO roboty, ve skupině MasterChef se otáčeli v kuchyni a v pátek tam svedli boj o nejlepší dort.

Třetí skupina 18 dětí pod vedením učitelek zdravotnické školy Bedřiškou Plevákovou, Magdalénou Nevařilovou a praktikantkou Alžbětou Ondřichovou měla na programu Medicínu hrou.

„Ta byla zaměřena na srdečně cévní systém, na němž se děti naučily stavbu a funkci srdce, přiložení tlakového obvazu při poranění žil a středního tepenného krvácení, správné provedení šátkového závěsu při poranění horní končetiny a poskytnutí raněnému resuscitaci při zástavě krevního oběhu. Děti se dozvěděly, který lék je pro pacienta vhodný při křečích v břiše, bolesti, teplotě či na vykašlání,“ poodhalila Bedřiška Pleváková zákulisí čtyřdenního pobytu dětí na příměstském táboře.

Důraz položily učitelky zdravotnické školy na to, aby malí táborníci po provedení resuscitace, kdy pacient dostatečně a pravidelně dýchá, položili pacienta do tzv. Rautekovy zotavovací polohy.

„Při ní jsou obě pacientovy horní končetiny uloženy před jeho tělem, takže v případě potřeby dostaneme pacienta lehce na záda,“ vysvětlila Bedřiška Pleváková, hlavní vedoucí mladých táborníků, kteří získávali nové zkušenosti v Medicíně hrou. Jedno dopoledne dokonce strávili na odděleních mikrobiologie a rehabilitace Uherskohradišťské nemocnice, kde se jim zdravotníci maximálně věnovali.

Příměstské tábory na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti také byly plné her, pokusů a společných okamžiků s novými kamarády. Na příměstském táboře byla důsledně zajištěna preventivní hygienická opatření.