SOUTĚŽÍME o nejpohlednější stárkovský pár roku 2016

Tradiční a přesto od ostatních hodů na Slovácku byly trochu odlišné martinské hody s právem v městyse pod hradem Buchlovem. Krojovaní šohaji si úderem desáté hodiny vyšlápli za doprovodu cimbálové muziky Rubáš od restaurace Záložna pro vyšňořené stárkyně a děvčice, aby je k martinskému hodování vyvolali z hotelu Buchlovice.

„Martinské hody jsou v našem městyse ustáleným pojmem. Zatímco někde musejí jejich hlavní aktéry – stárky dlouze vyhledávat, u nás jsou v pořadníku dva až tři roky dopředu. A tak letošní hodoví stárci byli jasní už od předminulých hodů," neskrývala radost Barbora Zapletalová, už třetím rokem organizátorka buchlovických hodů, ale také matrikářka městyse. Tím, že potencionální stárci, kluci i holky, drží slovo, odpadá organizátorům hodů, dobrovolným hasičům, městysu i jí, starost, kdo bude v daném roce stárkovat.

A kdo letos stmeloval buchlovickou hodovou chasu?

Role staršího stárka se zhostil vysokoškolák Ondřej Svoboda s budoucí zdravotní sestrou Karolínou Tománkovou, v rolích mladších stárků jim sekundovali Pavel Helia s Ondrovou sedmnáctiletou sestrou Natálkou, jednou z nejmladších letošních stárkyň na Slovácku. „Na stárkování jsme se všichni čtyři dohodli v průběhu loňských hodů, ale že budeme letos kralovat hodové chase, to jsme měli v plánu už dva roky. Navíc jsme všichni jako stárci členové Folklorního studia Buchlovice, takže domluva byla spontánní," ujišťovali sourozenci Svobodovi, kteří se na letošní příjemné starosti kolem hodování těšili i se svými rodiči. „A tak tomu bylo i u nás. Ta příležitost splnit si svůj sen o stárkování se naskytne jednou nebo dvakrát v životě," nechali se slyšet Karolína Tománková s Palem Heliou.

Když si chasa vedená právoplatně zvolenými stárky přišla k restauraci U Páva za radními a starostou Jiřím Černým pro povolení hodů, svoje práva do jeho rukou v roce 1990 vložená, jí s poučením dal. „Přeji si, abyste se všech šarvátek a půtek vyvarovali a pořádek vždy zachovali, abyste si pořádek zjednali, abyste si na právo sáhnout Břesteckými, Boršickými ani jinými sáhnout nedali, abyste se po celou dobu hodů veselili a dobře se bavili," kladl stárkům a hodové chase na srdce první muž buchlovického městyse.

Souhlasně mu přikyvovali radní i farář Rudolf Chmelař alias Arnošt Hrabal, pobafávající s místostarostou Bořkem Žižlavským lulku a fajfku. „Fajka, kterou dnes kouřím, pochází v počátku 20. století. Já ji dostal na památku od jeho rodiny," prozradil místostarosta městyse.

Poté, co starosta stárkům a chase právo pořádat hody udělil a pozval je k pohoštění, vyrazila stovka krojovaných na obchůzku ulicemi městečka. Hodová sobota uběhla poměrně rychle a těm, kteří chtěli v hodování pokračovat, nic nebránilo v tom, aby si večer zašli ještě na martinskou zábavu. Na tanečním parketu v sále restaurace U Páva se tancechtiví vytáčeli za doprovodu dechové hudby Buchlovjané, v hotelu Buchlovice zase za tónů cimbálové muziky Rubáš.

Nedělní hodování se neslo již v poklidnějším duchu. V kostele sv. Martina celebroval mši svatou školní kaplan Stojanova gymnázia Velehrad Radim Kuchař. Poté následovaly hodové tanečky na náměstí Svobody a devadesát minut po obědě pokračovala obchůzka městečkem.