Přesto martinské hody s právem byly dvěma dny hojnosti, patřící o druhém listopadovém víkendu ke koloritu Kudlovic a jejich Doliny, které se ocitly v soukolí dotáčejícího se kolotoče hodové tradice na Slovácku.

Středobodem kudlovických martinských hodů byli stárci, a to Lukáš Vlček, student druhého ročníku Vysoké školy báňské v Ostravě, a Kristýna Kašná, podle slov stárka budoucí učitelka.

„Stárkování je pro nás premiérou. Nepočítám s tím, že bych na sebe ještě vzal roli staršího stárka, i kdyby v dědině byly při hodech dva páry stárků. Členem hodové chasy ještě nějaký rok budu, ale na staršího stárka už to nevidím,“ řekl s pousmáním kudlovický stárek.

Od rodičů měl velkou podporu a ve všem mu pomohli. Ostatně, vypravovat z domu stárka byla pro jeho rodiče velká radost a pocta.

Řeku Moravu a Baťův kanál překlenou dva nové mosty. Jarošov a D55 propojí nový obchvat. Podepsali dohodu o spolupráci. Zleva uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha, náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel a staroměstský starosta Martin Zábranský.
Řeku Moravu a Baťův kanál překlenou dva nové mosty

Spousta zpěvu, muziky a veselí čekaly na všechny, kteří chtěli s denním zpožděním oslavit v Kudlovicích svátek sv. Martina. Hody s právem odstartovaly hodinu po sobotním poledni odchodem chasy od kulturního domu k chalupě Strmenských.

Poté si krojovaná chasa vyšlápla pro své stárky. Po obchůzce dědinou zamířili šohaji v krojích a vyšňořené děvčice k obecnímu úřadu, kde vládce hodové chasy požádal první ženu Kudlovic, Renatu Čechmánkovou, o povolení hodů.

„Vítejte stárko a stárku letošních hodů, vítejte hodová chaso, páni muzikanti, vítejte hosté domácí aj přespolní. Su moc ráda, že vás všecky dnes možu vidět a ten kdo má levnější elektriku, nebo víc nařezaného dřeva na zimu, nebudou si závidět,“ trefně vystihla situaci starostka Renata Čechmánková.

Radovala se z toho, že všichni určitě pilně pracovali a na tento hodový den se nachystali.

„Také pole a vinice obdělávali, aj dobrú úrodu sklidili. Někteří i prase přikrmili a pálenkové kvasy založili. Stárky máme letos švarné, tak doufám, že hody nebudú marné,“ kula plány starostka.

Než hodování chase povolila, poprosila ji, aby hody dobře řídila, kudlovické právo dobře střežila a jeho zcizení nedopustila, neboť ostuda by to byla veliká.

Svatý Martin přišel do Boršic pěšky. Koně mu zastřelili v Alpách
Svatý Martin přišel do Boršic pěšky. Koně mu zastřelili v Alpách

„Doufám, že se všichni sejdeme večer na muzice, kde Miločanka bude vyhrávat převelice. Zatančíme si aj u cimbálu, šak Bálešáci vám nejen ,My kudlovští mládenci´ zahrajú. Proto sem se rozhodla, hody vám včíl povolit,

abyste se až do rána mohli všecí veselit. Tak nalejme si svatomartinského vína, ať nám není zima,“ zakončila starostka povolovací rituál víkendových martinských hodů.

Jak významnou hodnotu má pro občany Kudlovic udržování lidových tradic, o tom se mohli o víkendu přesvědčit všichni návštěvníci tamních martinských hodů.

Ty v neděli pokračovaly odjezdem ve směru Kudlovice-Dolina a obchůzkou tamní částí dědiny, pak příjezdem zpět do Kudlovic a obchůzkou vesnice hody ukončit.