Pastvou pro oči byl průvod pětatřiceti párů šohajů a děvčic ve slováckých krojích, kteří si za hudebního doprovodu dechové hudby Boršičanka Antonína Koníčka a cimbálové muziky Ohnica vyšlápli v sobotu hodinu po poledni od hradišťského Mesitu pro své hodové vládce. Roli stárků na sebe vzali šestadvacetiletý ekonom Ondřej Synčák a čtyřiadvacetiletá studentka pedagogické fakulty Soňa Jurčeková.

„Vzít na sebe roli stárkyně jsem se rozhodla před čtrnácti dny. Přemluvil mě k tomu můj přítel a současně i stárek Ondřej Synčák. A nelituji toho," svěřila se stále rozesmátá Soňa, budoucí učitelka.

Přiznala, že pochází z rodiny velice sentimentální. „Než jsem z domu vycházela, měli jsme všichni slzy na krajíčku. Ale ustáli jsme to. Je moc hezké být stárkou, byť to bylo před hody pro mě i pro rodinu hodně náročné" konstatovala stárka.

„Protože byl letos problém sehnat stárky, vybídl jsem mou přítelkyni, aby se mnou vládla hodové chase. Možná to byla naše poslední příležitost. Na stárkování o hodech v příštích letech si už možná brousí zuby jiní," předvídal Ondřej Synčák.

Hodové veselí překročilo i letos práh hradišťské městské čtvrti a přilákalo do ní řadu obdivovatelů fokloru z okolních vesnic, kteří buďto krojované mládence a děvčice doprovázeli ulicemi Mařatic, nebo na ně čekali na chodnících před městským kulturním zařízením. Z jeho nádvoří si starší stárek vyvolal starostu Uherského Hradiště Květoslava Tichavského.

„Pojďte se podívat na tu naši chasu, protože to je spousta voličů a tudíž i spousta hlasů."

Starosta vyšel chase v ústrety, hody jí povolil a udělil jí moudré rady. „Kořalka podle nepasuje s vínem dohromady. Hlédajte právo, jako oko v hlavě, jak vám ho ukradnú, hned je po zábavě. Milí chlapci a děvčice, ať žije hodová tradice," pronesl starosta, se stárky si připil na zdar hodů a se stárkou si sólo zatancoval.

„Vypravovat z domu stárka je náročné, ale moc krásné a stojí to za to. Máme radost z toho, že sobotní hodovou obchůzku provázelo slunečné počasí," svěřili se unisono rodiče stárka, Jana a Zbyněk Synčákovi.

V Klubu kultury Uherské Hradiště vyhrávaly v sobotu večer k tanci a poslechu dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka a cimbálová muzika Ohnica. Vrcholem sobotního večera byly tanečky pětadvaceti krojovaných párů hodové chasy.