Výstavba ZEVO je součástí modernizace teplárny v městské části Mařatice, která přejde od spalování uhelného prachu k výrobě tepla ze zemního plynu a z komunálního odpadu.

Modernizace by měla být dokončena v roce 2028 a ZEVO s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně vyrobí pro zákazníky v Uherském Hradišti polovinu tepla a teplé vody.

Zdravotnické rendez-vous (RV) posádky ve Slavičíně a Uherském Hradišti vyrážejí do terénu v nových Seatech Tarraco; únor 2024
Záchranáři ze Slavičína a Hradiště vyjíždějí ke zraněným novými vozy Seat

„Z předešlé komunikace krajského úřadu i posuzovatele záměru bylo zřejmé, že jsou pro toto řešení, proto není překvapením jeho schválení,“ uvádí Jakub Grós, iniciátor petice Čisté Hradiště, kterou podepsalo přes 3000 lidí a která je proti výstavbě takto navrženého řešení.

S kolegou Františkem Pechou strávili stovky hodin analýzami, diskuzemi s odborníky i veřejností. Také v průběhu procesu EIA podali několik desítek návrhů či podnětů, z nichž některé byly reflektovány v konečném rozhodnutí.

„Jsme alespoň částečně rádi, že se díky našemu úsilí podařilo zmírnit některé možné potenciální dopady - ať už jde o závazek použití nejlepších dostupných technologií, filtraci zápachu z odpadu při odstávkách či třeba měření hluku,“ shrnuje Grós.

Dodává, že jde o řešení, které tam obyvatelé lokality nechtějí. „Budeme zde pálit odpad z okolních vesnic pod okny rodinných domů, bytů, škol. Teď bude i nadále na nás kontrolovat, aby dopady výstavby a provozu byly co nejmenší,“ uzavřel Jakub Grós.

Spalovna - CTZ v Mařaticích
Další krok k modernizaci spalovny v Hradišti, potřebná dokumentace je kompletní

Za důležité z pohledu města a občanů považuje rozhodnutí starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. „Potvrzuje, že provoz ZEVO nebude mít negativní vliv na přírodu a zdraví lidí, a zároveň stanovuje přísné podmínky, které musí teplárna dodržet,“ řekl Stanislav Blaha.

Podle jednatele společnosti CTZ Kamila Ondry je udělení kladného stanoviska prvním z velkých milníků v přípravě výstavby ZEVO. „Za poslední dva roky jsme prošli řadou diskusí o možném vlivu ZEVO na životní prostředí a jsem rád, že naše závěry o minimálním vlivu potvrdil i nezávislý, státem autorizovaný odborník a máme finální stanovisko od krajského úřadu,“ řekl Kamil Ondra.

Podzemní kontejnery. Ilustrační foto
Podzemní kontejnery na odpad v Uherském Hradišti začne město budovat v březnu

Osm ze sedmnácti podmínek se týká přípravy výstavby ZEVO, šest samotného průběhu výstavby a tři provozu zařízení. „V rámci přípravy projektu tyto podmínky směřují k předcházení a eliminaci potencionálních dopadů na životní prostředí, ve fázi stavby na minimalizaci prašnosti, hluku a znečištění navazujících komunikací a pro provoz ZEVO jsou to požadavky na kontrolní měření hluku a emisí včetně jejich kontinuální dostupnosti pro veřejnost,“ vysvětluje Kamil Ondra.

Využít při modernizaci teplárny kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila v květnu roku 2021 studie odborníků VUT Brno - Ústav procesního inženýrství, v listopadu téhož roku ji schválilo zastupitelstvo Uherského Hradiště a v prosinci 2021 i valná hromada společnosti CTZ s.r.o.

Podle harmonogramu modernizace by teplárna Mařatice měla ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v roce 2024. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: Další fáze demolice bývalého pivovaru v Jarošově

Zdroj: Pavel Bohun