Jde o první etapu cyklostezky, která mimo jiné může sloužit také dětem z místní části Sady pro bezpečnou cestu do spádové základní školy v Mařaticích a bude rovněž bezpečnou cestu pro obyvatele místních částí, protože odklání chodce a cyklisty z frekventovaných komunikací.

Začátek prvního dokončeného úseku cyklostezky je v ulici Pod Lipkami v Sadech, v místě napojení původní polní pěšiny vedoucí do Mařatic na slepou místní komunikaci, která vede ke hřbitovu. Konec úseku je u kříže, kde stavba dočasně navazuje na polní pěšinu.

„Stavební práce, které vypukly letos v srpnu, zahrnovaly vybudování tři metry široké stezky pro pěší a cyklisty s povrchem z betonové dlažby. V místě u kříže pak bylo zřízeno malé odpočívadlo s lavičkou, přibyl také odpadkový koš, u stezky je rovněž nové veřejné osvětlení,“ řekl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Došlo také k odvodnění povrchových vod zatrubněným příkopem a v okolí byly provedeny terénní úpravy.

„Jsem moc rád, že se po letech jednání s majiteli pozemků konečně podařilo postavit první část cyklostezky. Na právě dokončený úsek chceme samozřejmě v budoucnu navázat dalším, ukončeným v Mařaticích na ulici Konečné. Pokud získáme dotaci, mohli bychom pokračovat v příštím roce," sdělil starosta města Stanislav Blaha.

První etapa cyklostezky vyšla město na 6,04 milionů korun. Uherské Hradiště získalo na první etapu projektu "Cyklostezka Mařatice – Sady" podporu v rámci Integrovaného operačního programu, přičemž výše dotace činí 5,1 milionu korun.