Vstup do sklepa vyhlášeného mařatického vinaře Vojtěcha Štěrby zdobí stěny obložené cihlami. Nejsou to však obyčejné cihly, ale každá pochází od jiného výrobce. Se svou sbírkou začal před patnácti lety. V tu dobu jej inspirovalo valtické podzemí, ve kterém je umístěno muzeum historických cihel. Od té doby se věnuje svému koníčku.

„Ve Valticích jsem viděl, jak budovali celé místnosti sklepů ze starých cihel dovezených z širokého okolí, a to mne dostalo," svěřuje se Vojtěch Štěrba.

Od té chvíle se začal svému koníčku věnovat s plným zaujetím. Při pracovních cestách po celé republice se dostával na staré stavby, kde nacházel spousty cihel od různých výrobců. Rozeznat je od sebe bylo snadné. Každá cihla má totiž na povrchu značku nebo-li kolek od svého výrobce.

Staré pálené cihly se dříve vyráběly ručně do forem. Nakopaná hlína se nejprve prohnětla a ručně plnila do dřevěných či později kovových forem. Na dně takové formy byly umístěny značky jejich tvůrce.

„Značení cihel bylo různé. Některé měly číslice, jiné erby nebo nápisy. Majitelé cihelen si s oblibou razili na cihly i své monogramy nebo různé obrázky," vysvětluje Mařaťan. Jeho sbírka se pomalu ale jistě začala rozrůstat a postupně ozdobila nejen předsálí jeho sklepa, ale také venkovní stěnu. Nesbíral však sám. Spoustu cihel dostal také od svých kamarádů.

„Já jsem je svou zálibou tak trochu nakazil. Při každé návštěvě mého sklepa mně přinesli dvě nebo tři cihly, ale někteří i desítky cihel," usmívá se majitel vzácné sbírky.

V jeho expozici lze spatřit cihly nejen z celé republiky, ale také od regionálních výrobců. Své místo tam mají výrobky mařatické Štanclovy cihelny, kunovické Abrhámovy cihelny nebo i z Hluku, či Starého Města.

V okrese Uherské Hradiště existovala celá řada cihelen, které však postupem času zanikly. Cihly se vyráběly například v Uherském Brodě, Havřicích, Polešovicích, na Velehradě, Hradčovicích. V Kunovicích byly dokonce cihelny dvě.

„Někdy je ale velký problém určit podle značek na cihlách, o jakého výrobce se jedná. Nejsou žádné katalogy a tak jen spoluprací s lidmi, kteří mají podobného koníčka se daří vypátrat odkud ty které výrobky jsou," přiznává Štěrba.

V České republice se podle něj sbíráním starých cihel zabývají zhruba dvě desítky lidí. V poslední době vzniklo občanské sdružení Laterarius, které by rádo seskupilo všechny sběratele cihel. Jeho snahou je získat veškeré dostupné informace o bývalých cihelnách a jejich výrobcích.

Jeho členi se snaží pátrat v archivech, obecných kronikách a také od pamětníků, aby zmapovali co největší okruh provozů. Daleko větší zájem o tuto zálibu než u nás, je v Maďarsku. Tam jsou stovky sběratelů cihlářských výrobků. Pořádají svá setkání, exkurze, přednášky, výměny a také společenské večírky. Mnozí mají dokonce i osobní sponzory.

„To je u nás zřejmě hudbou budoucnosti, pro mne jde zatím jen o velkou zálibu," usmívá se Vojtěch Štěrba.

Mezi nejstarší exponáty jeho sbírky patří cihly z Toskánska, vyrobené římskými legionáři v 10. století před naším letopočtem. Ty si přivezl ze svých cest do zahraničí. Získat však podobnou raritu, je někdy velmi dramatické a možná i trochu nelegální. O tom se Vojtěch Štěrba přesvědčil při svém návratu z bývalého Cejlonu, nyní Srí Lanky. Tam se mu ve městě Colombo podařilo najít cihlu ze 4. století před naším letopočtem. Nebylo proto divu, že rychle putovala do kufru.

„Na celnici ji ale rentgen objevil a musel jsem na prohlídku. Štěstí však stálo na mé straně. Místní celnice měly tak rozvyprávěný nějaký svůj víkendový zážitek, že mne zkontrolovaly jen pohledem a tím mi darovaly život," vzpomíná Štěrba na své cihlové dobrodružství.

Vzácná cihla ze Srí Lanky tak patří mezi klenoty jeho sbírky. Na svůj seznam však může zapsat určitě také všechny cihly svého stařičkého mařatického sklepa. Ten totiž patří mezi nejstarší v tamní Vinohradské ulici. „V záznamech jsem našel o něm zmínku již z roku 1639, ale možná je ještě starší," poznamenává Vojtěch Štěrba.

I když datum narození Štěrbova sklepa je nejisté, jisté naopak je že jeho majitel je určitě největším sběratelem cihel na Slovácku. Ve své sbírce má unikáty z celého světa. Zda se mu ale podaří shromáždit do své sbírky vzorky výrobků ze všech cihelen, které kdy působily přímo v našem regionu, to je zatím jen ve hvězdách.

VOJTĚCH JOHANÍK