Jak byste zhodnotil své osmnáctiměsíční působení jako ředitel Domu kultury?
Nastoupil jsem s jasně formulovaným programem, který měl zvýšit míru ekonomické soběstačnosti a míru autonomie na zřizovateli. Zároveň jsem chtěl zlepšit materiální zázemí podniku i zaměstnanců. V tomto jsem uspěl a celoroční výsledek Domu kultury za rok 2017 bude výborný. Zhodnocení však nechám na jiných.

Proč jste se rozhodl k postupu nesplňující legislativu?
Tady lze odpovědět pouze protiotázkou. Proč jste se rozhodli považovat mé kroky za nezákonné? Pouze tlumočíte slova představitelů města. Tak to není. Já své kroky za nezákonné nepovažuji.

Po třech letech projela Hlukem v pořadí již 23. jízda králů. V jejím čele tentokrát zasedl syn hluckého starosty Tedeáš Křižan, kterého doprovodilo pětadvacet jezdců v královské družině.
Po třech letech projel Hlukem král se svojí družinou

Překvapila vás reakce představitelů města?
Ano. Myslím, že bylo možné věc vyřešit elegantněji.

S kterými výtkami zastupitelů nesouhlasíte?
Výtek padla celá řada. Vůbec nesouhlasím především s tou částí argumentace, která mě vykresluje jako manipulátora s hospodařením instituce, jejímž ředitel jsem byl.

Dny lidí dobré vůle. Ilustrační foto.
Koncert dobré vůle podá na Velehradě ruku potřebným lidem

Z jakého důvodu jste se nesnažil svá pochybení (např. chybějící rekolaudaci objektu) napravit?
To je přesně další typ argumentace, s nímž nesouhlasím. Jednoduše proto, že nákup nábytku je interiérové řešení prostor, při kterém se neuskutečnily žádné stavební úpravy. Nejednalo se o stavební řešení.

Co byste nyní s časovým odstupem udělal jinak?
Určitě bych se více věnoval procedurálním záležitostem. Otevření dětského oddělení knihovny by to sice oddálilo, ale celkově by to dílu pomohlo. Nebylo by na něj čtvrt roku nazíráno optikou pochybností, ale optikou užitečného a krásného prostoru. Tohle si vyčítám, protože Uherský Brod si opravdu zaslouží mnohem více veřejné krásy než veřejného pochybování. Toho druhého je tam na jedno město až příliš mnoho.

Jan Zapletal.
Ředitel Domu kultury v Brodě Jan Zapletal v pátek rezignuje
Jan Zapletal.
Zastupitelstvo Uherského Brodu chce Jana Zapletala odvolat

Koho byste rád viděl jako vašeho nástupce?
Už ve výběrovém řízení, v němž jsem uspěl já, byli uchazeči, kteří by mohli instituci vést velice dobře. Myslím, že nyní by mohl dostat prostor někdo, kdo přijde s opravdu zajímavým programově orientovaným konceptem. Nechci nikoho otevřeně jmenovat, abych ho tím nakonec nepoškodil.

Co plánujete do budoucna?
Teď hlavně potřebuji trochu časového odstupu. Chtěl bych se věnovat řízení lidských zdrojů, protože zaměstnanci jsou nejcennější část každé společnosti orientující se na poskytování služeb. Kvůli větší orientaci na cíl bych raději zamířil do soukromé sféry.

MAREK BARTOŠÍK

Jan Zapletal se narodil 18. září 1973. Vystudoval andragogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 1996 pracoval v Klubu kultury Uherské Hradiště. V lednu 2016 se stal ředitelem Domu kultury Uherský Brod. Kvůli kauze ohledně rekonstrukce dětského oddělení Knihovny Františka Kožíka na svou funkci 30. června rezignoval.