„Smyslem přehlídky, která probíhala v atmosféře přátelského setkání, byla konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy. Zúčastnilo se jí 55 dětí z šesti dětských divadelních a recitačním souborů Zlínského kraje, přičemž dva z nich, ZUŠ Uherský Brod a ZUŠ Uherské Hradiště byly ze Slovácka,“ uvedla Martina Dörrová, organizátorka přehlídky a zástupkyně ředitelky DDM Šikula.

Přehlídka byla doplněna o snímky, které pořídily děti z fotografického kroužku DDM Šikula na zkoušce inscenace Příběhy Toma Sawyera, kterou připravuje Divadlo Brod s žáky dětského souboru brodské zušky. Nevšední pozornosti malých divadelníků se těšily workshopy, které za teplého a slunečného počasí probíhaly pod jedním z nakvétajících stromů před kulturním domem.

„Ve workshopech se snažíme děti naučit myslet. Zní to možná dost odborně, ale chceme po nich, aby vyslovily nějaký názor, který bude podpořený jistým argumentem a naučí se ho říkat tak, aby toho druhého neurazil, i když řekne nějaký kritický názor,“ vysvětlil Roman Švehlík, principál, režisér, herec a dramaturg Divadla Brod, ale také učitel literárně dramatického oboru ZUŠ Uherský Brod.

Na krajské přehlídce se nevyhlašovalo pořadí souborů, ale odborná porota ve složení Tomáš Doležal z DDM Lužánky, Hana a Tomáš Volkmerovi z ostravského loutkového divadla ocenili bez postupu do celostátní přehlídky Dětská scéna ve Svitavách divadelní soubory ze ZUŠ Jižní Svahy Zlín, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a recitační soubor z Gymnázia Kroměříž.