Nepřehlédnutelné jsou však také tamní tři školy pod jednou střechou. Ty pro změnu proslavila snaha a houževnatost tamního ředitele Ludvíka Zimčíka. Budovatelsky pak vtiskl obci současný ráz starosta Josef Trecha.

„Myslím, že mohu říct, že se nám toho například v minulém roce podařilo realizovat docela hodně. Uvedu alespoň několik projektů, které jsme uskutečnili. Zrekonstruovali jsme domek určený k bydlení pro občany v ceně půl druhého milionu korun, dále se nám povedly opravy místních komunikací za zhruba dva miliony korun i přístavba školy za bezmála milion,“ vypočítává starosta.

Starosta Březové Josef Trecha
Hranici se Slovenskem u své obce vnímám jako výhodu, tvrdí starosta Březové

Vloni tam zvládli také zastřešit garáže u školy včetně nové fasády, do sportovního areálu instalovali nový bufet v podobě zastřešené buňky, a za více než milion pořídili nový malotraktor na údržbu veřejného prostranství.

Letos má březovská radnice naplánováno několik projektů. Zastupitelé tam schválili výstavbu parkoviště a odstavné plochy u hřiště s přístupem do fotbalových šaten v celkové hodnotě přesahující čtyři miliony korun plus daň z přidané hodnoty, kdy se v současné době ještě jedná o rozsahu prací a výběru zhotovitele. Dále by měla v rámci československé spolupráce letos proběhnout oprava krajské komunikace ve směru od kostela sv. Cyrila a Metoděje k hranici se Slovenskou republikou.

„Na základě této plánované opravy jsme byli v lednu vyzváni ŘSZK k výměně obrub dotčených chodníků, což se nám podařilo s předstihem. Ještě chceme také dobudovat chybějící část chodníku v části obce směrem k Olšovci, v délce zhruba 50 metrů,“ doplnil starosta. Rád by ještě vybudoval už naplánované multifunkční hřiště za školou a dokončil rekonstrukci bytů nad budovou místního obchodu smíšeného zboží.

„Do budoucna bych chtěl také vybudovat plánovanou Čističku odpadních vod a dostavit některé části kanalizace v obci a dořešil zasíťování obecních pozemků určených k výstavbě rodinných domků dle územního plánu,“ dodal Josef Trecha na závěr.