„Pokud bychom nezískali dotaci z Programu pro podporu venkova Zlínského kraje, obnova hřbitova v Pašovicích by se uskutečnila jen v omezeném rozsahu tak, abychom vyčerpali maximálně 300 tisíc, které jsme na obnovu určili," uvedl starosta Pašovic Vlastimil Řezníček.

Celková částka za vybudování přístupové cesty ze zámecké dlažby, místo níž dosud obyvatelé chodili po štěrku, a vysazení nové zeleně tak nakonec činila dvojnásobek.

Dotační program Zlínského kraje byl určen právě malým obcím do dvou tisíc obyvatel a kromě Pašovic jej využili na opravy či rozšíření hřbitova také v Šumicích, Suché Lozi, Hradčovicích, Slavkově či Rudicích. Výše příspěvku dosahovala minimálně 50 tisíc a maximálně milionu korun.

Zhruba 750 tisíc korun, které činily 40 procent celkového rozpočtu, využili na tamní místo posledního odpočinku v Suché Lozi. Tam projdou obměnou zdi, a to včetně kovových výplní.

„Byly už rezavé, místy dokonce hnily, a vůbec tak neodpovídaly pietě místa. Proto v současné době dochází k jejich výměně, přičemž opravy se dočkají i zdi kolem hřbitova," uvedl starosta Suché Lozi Václav Bujáček. Zateplení zase čeká tamní obřadní síň.

„Stihneme to v jediném roce. Přitom kdybychom dotace nezískali, obnova by trvala léta. Všechny zásahy bychom museli dělat postupně na etapy," přiznal Václav Bujáček. V jiných případech by museli od oprav ustoupit úplně.

„Asfaltové cesty na šumickém hřbitově jsou už čtyřicet let staré. Takříkajíc jsou už po smrti. Kdybychom ale s žádostí neuspěli, zastupitelstvo rozhodlo, že by se žádné opravy nekonaly," nechal se slyšet starosta Šumic Josef Jančář.

Obce, které podporu nezískaly nebo o ni nepožádaly, však dostanou další příležitost. „Zlínský kraj Podprogram na podporu obnovy venkova vypíše i v příštím roce. Co se týká objemu financí, počítá se s částkou zhruba 27 milionů korun," uvedl mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík.