Představitelé Velehradu – starosta Aleš Mergental, místostarostové obce Pavel Zůbek a Jan Václav Kučera, čtyři skauti a skautky, uctili o posledním dubnovém odpoledni před mateřskou školou památku těch, kteří nechali své životy na bojištích ve dvou světových válkách.

Při pietním aktu zavěsili skauti věnce pod pamětní desky padlých Velehraďanů, umístěných na budově tamní mateřské školy. Starosta obce Aleš Mergental připomenul, že ctít ty, kteří padli za naši svobodu, patří k základním projevům slušnosti.

„Všichni bychom si přáli, abychom také my dokázali svobodu hájit za všech okolností a proti jakkoliv silnému nepříteli,“ řekl mimo jiné při pietním aktu velehradský starosta.

Úderem 17. hodiny začalo před turistickým centrem patnáct velehradských dobrovolných hasičů vztyčovat osmnáctimetrovou máji. Pouhých 30 minut jim stačilo k tomu, aby úspěšně postavili máj, symbol lásky s omašlenou zelenou korunkou.

Komorní pieta a stavění májky

V Tupesích předcházelo pietnímu aktu a kladení věnců k památníkům padlých v obou světových válkách tradiční stavění májky. Zatímco v minulých letech stavěli tupeští dobrovolní hasiči dvaadvacetimetrové máje, v sobotu 1. května zhatila tvář tradičních oslav osvobození covidová pandemie.

Pět hasičů přineslo do parčíku v centru obce pouze sedmimetrovou májku. K jejímu postavení jim stačilo pět minut. K usazení májky do připravené jámy nebylo třeba velké síly a dovednosti statných mužů. Program 76. výročí osvobození Tupes vyvrcholil komorním položením věnců k památníkům první a druhé světové války.

„Jen aby se májka zasunutá do třímetrové ocelové trubky nestala úlovkem přespolních mladíků. Nebylo by to poprvé. V roce 2014 se z máje lidé naší obce dlouho netěšili. Zlodějíčci ji porazili na zem 3. května. O rok později, 30. dubna 2015, kdy byla máje poprvé postavena ve zbrusu novém parčíku, byla chloubou obce necelých deset hodin. Snad se hasičům tu letošní májku podaří uhlídat,“ svěřil se jeden z tupeských pamětníků.