Lukáš se stará o vzácnou přírodu už osm let a jeho cíl je zušlechťovat přírodovědně cenné louky a jiné biotopy na uherskobrodsku. Usiluje o to s nově vznikající skupinou nadšenců, kteří si říkají Fénix.

Mladé lidi bychom hledali spíš v posilovnách nebo na večírcích. Lukáše ale můžeme mimo to často vidět, jak brouzdá po loukách na Slovácku.

„Od dětství jsem byl zvídavý a nejvíce mě vždy naplňovalo poznávat svět okolo sebe všeobecně. V poznávání živé přírody, a to zejména botaniky, jsem pokročil nejdále. Ještě aby ne, naše oblast je podle vědců jednou z botanicky nejzajímavějších na světě,“ usmívá se amatérský botanik.

Hradčovice v zimě pod sněhovou peřinou.
Doba covidová Hradčovjany vyškolila

První louku vyčistil od křovin v roce 2013 v rodné Nivnici.

„Velmi mi tehdy pomohla moje babička s tetou a nivnickou paní starostkou. Od té doby tuto „loučku“ seču. Roku 2016 jsme se spolu s Jakubem Šafářem definitivně rozhodli pro zásah v hradčovské Chrástce. To, nakolik se tohle úsilí po následné péči vyplatilo, byl jeden z mých největších pocitů zadostiučinění,“ přiznává rodák z Nivnice.

Čistěním a obnovou významných přírodních lokalit se spolu s ním věnují také Hradčovjané Jakub Šafář, Jiří Macek, Pavel Zemek, Veronika Jančová a Vojta Zemek, kteří se „záchranných“ akcí v posledních měsících účastní pravidelně téměř každou sobotu.

„Velmi nám jsou nápomocni i lidé, kteří naše snahy podporují materiálně, například poskytováním techniky nebo mnozí další dobrovolníci, kteří občas přijdou na pomoc,“ dodává Kroča.

Jak se žije v Hradčovicích? Pojďte na návštěvu

Lukáš s Jakubem vymysleli ambiciózní plán, který, krom údržby několika menších ploch, zahrnoval osm velkých zásahů v lokalitách Kopec u Vinohradů a Hůrky v Prakšicích, Šaranov v Nivnici, Chrástka v Hradčovicích, Stráně nad Olšavou a Kříb v Popovicích, Čertoryje v Drslavicích, Pastvisko v Javorovci. Majitelé pozemků vycházejí partě vstříc.

„Zušlechťujeme jim pozemek a udržujeme jim ho, tak bodejť by se zlobili, ovšem i takoví vím, že se dají najít. Naštěstí ne z vlastní zkušenosti. Zatím jsme jednali jen se spoustou rozumných lidí a za to si jich velmi vážím,” popisuje hnědovlasý mladík.

Zkoumá flóru a faunu i za hranicemi

Lukáš nepohrdne ani exotickou krásou za hranicemi naší země. Každým rokem se někam vydává prozkoumávat tamní faunu a flóru.

„Sám nebo v menším počtu lidí rád cestuji kamkoliv. Čím je destinace exotičtější a vzdálenější čili čím více zde můžu poznávat nové věci, tím je to pro mě atraktivnější. Organizoval jsem například zájezd do Izraele s kolegy z univerzity,” dodává veselý student pedagogiky.

Naší krajině schází tradiční šetrné obhospodařování. Dnes už se mu málokdo věnuje. Většinu půdy obhospodařují velká družstva a ta se jen málokdy řídí pravidly šetrného hospodaření a malé nepřístupné pozemky nejsou pro ně lukrativní. „Když už se najde někdo, kdo se chce přes všechny nesnáze uživit vlastním obhospodařováním krajiny, lidé mu často nevycházejí vstříc a stojí za tím většinou jen obyčejná nepřejícnost,” domnívá se Lukáš.

Hradčovice v zimě pod sněhovou peřinou.
Naučná stezka vede kolem kaple, mokřadu až k oskerušovému sadu

Hradčovského mladíka mrzí pohled na odběhnuté pozemky.

„Pro činnost mě, Jakuba a dalších, kteří se snaží chránit naši kulturní přírodu, by bylo povzbuzující, kdybychom věděli, že je naše práce jen jakýmsi přechodným stavem do chvíle, než se o zdejší krajinu budou opět starat zemědělci šetrným hospodařením,” říká amatérský botanik. Kluci nově rozjíždí facebookovou skupinu Fénix, skrze kterou chtějí informovat o jedinečnosti naší slovácké přírody a umožnit dalším lidem jakkoliv se zapojit do spolupráce. Zatím provádí všechny aktivity na bázi dobrovolnosti, nebrání se však dotacím, které by je mohly v budoucnu podpořit a posunout významně dál v jejich práci. V současnosti pracují na žádostech o dotace na necelou polovinu jimi opečovávaných lokalit.

SILVIE VYKOPALOVÁ