Mládí prožil ve Strážnici a po absolvování Filozofické fakulty UJEP v Brně zakotvil v Buchlovicích a profesně v Uherském Hradišti. Tam od roku 1967 pracoval jako vedoucí oddělení zájmové umělecké činnosti Okresního domu osvěty, o rok později přešel jako inspektor na odbor kultury Okresního národního výboru.

Živou kulturu se snažil odideologizovat a dát jí odpovídající platformu, například na Kopanicích. Podporoval družební spolupráci s Trenčínem. Normalizace ho pro jeho názory smetla, nějakou dobu ještě pracoval v galerii Slováckého muzea, ale nakonec skončil jako dělník u podniku Silnice (s finišerem).

V té době byl aktivní v různých neoficiálních strukturách, publikoval v samizdatu. Satisfakce se dočkal až po listopadu 1989, kdy se aktivně zapojil do činnosti Koordinačního centra Občanského fóra v Uherském Hradišti a po jeho rozpadu byl aktivní v Občanské demokratické straně.

Vrátil se do oblasti kultury a v roce 1992 se stal ředitelem Klubu kultury v Uherském Hradišti, který vznikl spojením okresního kulturního zařízení a Sdruženého závodního klubu. Hradišťský Klub kultury vedl až do roku 2005. V důchodu pak působil jako vysokoškolský pedagog.

Stále se zajímal o kulturu - výtvarné umění (manželé Ida a Vladimír Vaculkovi, Otmar Oliva a další), folklor, divadlo, pochopitelně o filozofii, publikoval v různých médiích, hlavně v časopisu ZVUK, u jehož vzniku v roce 1990 byl. Těžko v několika řádcích postihnout osobnost Jaroslava Zapletala a jeho význam pro kulturní život regionu. Čest jeho památce.

Miroslav Potyka