Společně ji vysadili generální ředitelé státního podniku Lesy České a Lesy Slovenské republiky Josef Vojáček s Marianem Staníkem a ředitelem Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství ČR Martinem Žižkou. Generální ředitelé také odhalili do země zasazený pískovcový kámen, na jehož tabulce je vepsáno, že lípy byly vysazeny 26. října 2018 k 100. výročí vzniku československého státu Lesy České a Lesy Slovenskej republiky.

Každá z pěti vysazených lip srdčitých nese název významného lesníka z regionu. Jména Julia Wiehla, jehož lesnická činnost gradovala před založením samostatného státu, Josefa Konšela, profesora brněnské lesnické fakulty, Gustava Artnera, profesora těžby na lesnické fakultě, Huberta Pelikána, který se věnoval zejména myslivosti a Aloise Indrucha, zakladatele exkurzních ploch pro studenty lesnictví a lesníka, který vypracoval postupy obnovy Bučin a výchovy lesů v Bílých Karpatech, jsou vepsána na kamenech před lípami.

„Dnešní slavnostní akce symbolizuje stoleté výročí vzniku ČSR a historii lesnictví. Připomíná také pět velkých osobností, které ovlivnily generace našich lesníků a lesnictví. Na ně bychom neměli nikdy zapomenout,“ zdůraznil generální ředitel Lesů České republiky (LČR) Josef Vojáček.

Poznamenal, že podobné slavnostní sázení lip probíhá ve spolupráci s Nadací Partnerství v rámci LČR. Zatím bylo v Česku vysazeno přes 3000 lip.

Tu poslední v rámci stoletého výročí samostatného státu Čechů a Slováků zasadí lesníci 17. listopadu na Řípu. Lípy vysazené po celém zemi budou našim potomkům připomínat Stromy svobody a společné soužití občanů a lesníků z Čech a Slovenska.

„Věřím, že těch pět buchlovských lip najde potřebnou popularitu mezi občany České republiky, že obyvatelé Slovenska si najdou cestu a čas, aby se u nich zastavili a připomenuli si, jaké hodnoty tu čeští lesníci vytvořili,“ popsal své pocity generální ředitel Lesů Slovenské republiky Marian Staník. Připomenul, že za účasti lesníků z Česka se před týdnem uskutečnilo slavnostní setkání v Čiernom Balogu ve Slovenském rudohoří, kde bylo vysazen lipový háj o stovce stromů.