„Strom je napadený václavkou, která se šíří nejen kořenovými srůsty, ale také takzvanými rhizomorfy, což je druh podhoubí, které připomíná kořínky. Riziko, že jsou napadené i okolní lípy, je v tomto případě velmi pravděpodobné," uvedl Jaroslav Kolařík z firmy Safe Trees, který zpracovával znalecký posudek. Doplnil, že napadeným lipám v tomto případě hrozí vyvrácení, není proto možné je z hlediska bezpečnosti ponechat bez zásahu.

O tom, zda dřeviny setrvají na svém místě, nebo z náměstí zcela zmizí, rozhodnou tahové zkoušky. „Jejich výsledky ale zatím nejsou známé," vyjádřil se vedoucí odboru životního prostředí Petr Vozár. Osud zbývajících stromů, které již léta dotvářejí podobu náměstí, tedy zatím není jistý.

ADÉLA BURÁŇOVÁ