Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby uděluje město Uherské Hradiště od roku 2005. Ve svém názvu nese jméno Vladimíra Boučka, zakladatele novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu a významné osobnosti města Uherské Hradiště.

„Cena může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, kteří výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradičních a uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených iniciativách na území města Uherské Hradiště. O udělení ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na základě doporučení poradní odborné komise,“ upřesnil Jan Pášma.

„Jsem velmi rád, že na Uherskohradišťsku původní řemesla stále slaví úspěch. A když se místním mistrům svého oboru navíc daří předávat své umění svým následovníkům, je to nesmírně cenné. Navíc se s nimi můžete setkat také, protože je už tradicí, že oceňované lidové tvůrce a řemeslníky může veřejnost potkávat na jarmarcích, které pořádáme,“ komentoval předání cen starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.