"Vodárenské jezero se nachází v ochranném pásmu 1. stupně, což je nejpřísnější stupeň ochrany a zbývající dvě jezera Těžební jezero a Čtverec, se nacházejí podle vodního zákona v ochranném pásmu 2. stupně. Ochranná pásma návštěvníci často nerespektují, proto policisté zvýšili kontroly v těchto lokalitách, aby zjednali pořádek. Uplynulé sváteční pondělí se vydali společně s členy rybářské stráže na kontroly a zjistili hned 12 přestupků," uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Zákon podle ní porušují lidé, kteří se rekreují v ochranných pásmech, staví si tam bivaky a stany nebo rozdělávají oheň a jsou především v nočních hodinách posilněni alkoholem hodně hluční.

O víkendu tam hořel stan

"Během uplynulého víkendu dokonce jeden ze stanů začal hořet a museli tam vyjíždět i hasiči," informovala Lenka Javorková.

"Apelujeme na veřejnost, aby zákazy respektovala, protože za porušení zákona, která nebudou policisté tolerovat, hrozí ve správním řízení vysoké pokuty, a to až 20 tisíc korun. Všechna místa jsou označena cedulemi, které na zákaz vstupu upozorňují. Kromě vodního zákona lidé často porušují i zákon o provozu na pozemních komunikacích tím, že nerespektují značky upozorňující na zákaz vjezdu," dodala.

Policisté upozorňují, že kontroly budou probíhat každý víkend a veškerá protiprávní jednání budou přísně řešit. Zaměří se i na ostrov uprostřed Těžebního jezera, na kterém je vyhlášená ptačí rezervace a je tam zákaz vstupu osob, který návštěvníci porušují, když na ostrov připlují na lodi a rekreují se tam.