Na Uherskohradišťsku přineslo 451 skupinek koledníků v pokladničkách ze 46 obcí celkem 3 697 793 korun, což je o 134 tisíc víc než v roce 2023. Rekordy padly ve 36 obcích.

Skokanem roku s největším nárůstem vykoledovaných peněz, se stala nejmenší obec Zlínského kraje, Hostějov, kde se letos v pokladničce sešlo 6 140 korun, oproti loňským 1 930 jde o více než trojnásobné navýšení, což je pro vesničku s aktuálními 41 obyvateli úctyhodný výkon.

Na Uherskobrodsku se vydalo do ulic 33 vesnic a měst více než 300 Tříkrálových skupinek. Tam výtěžek o 17 tisíc korun pokořil dvoumilionovou hranici, což bylo o 123 tisíc víc než vloni. Nejvíc se vybralo v Uherském Brodě, celkem 406 071 korun, což je bezmála o 60 tisíc více než vloni.

„Letos měli koledníci počasí jak na houpačce. V sobotu by bez pláštěnky nedali ani ránu a v neděli byl pro změnu mráz na pořádné bundy a kožuchy. Přesto byly děti ochotné vyrazit i do toho nečasu a po dlouhé době se nám jich přihlásil dostatek. Děkuji za vše nejen koledníkům, ale také koordinátorům sbírek v obcích,“ řekl kooordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku František Bílek.

V Uherském Hradišti se letos vybralo méně, ale i tak se částka zastavila těsné pod magickou hranicí 750 000 Kč, konkrétně 747 464 korun. Kromě korun se tradičně v pokladničkách objevily i cizí měny. Výjimkou nebyla papírová a kovová eura, nebo polské zloté.

Peníze půjdou jako každoročně na přímou pomoc občanům regionu, kteří se dostali do nepříznivé situace.

„Také na rozvoj vozového parku terénních sociálních i zdravotních služeb Charity Uherské Hradiště a největší část by pak měla být určena na spolufinancování investičního projektu na Velehradě. Jedná se o proměnu objektu Salašská na Odlehčovací službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením,“ prozradil zástupce Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek. Tam však podle jeho slov bude záležet na tom, zda bude na ten projekt schválena dotace.

V Charitě Uherský Brod počítají s tím, že výtěžek využijí na splácení úvěru víceúčelového komunitního centra a na podporu Denního hospice Antonínek. „Tento úvěr máme splácet ještě 12 let. Je to dlouhá doba, ale poměr, který pokryje výtěžek ze sbírky se může měnit,“ doplnil František Bílek.

Dalibor Jirásek přiznává, že každoročně při zahájení sbírky říká do médií, že v době, kdy nás provázejí určité krize, bývají lidé štědřejší, přestože mají sami své problémy. „Velké díky patří všem aktérům Tříkrálové sbírky, bez rozdílu, včetně štědrých dárců,“ doplnil ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.

Peníze ze sbírky se rozdělují následujícím způsobem:

  • 58 % zůstává v jednotlivých Charitách na jejich projekty projekty.
  • 22 % využije na své projekty Arcidiecézní charita Olomouc
  • 10 % pomůže potřebným v zahraničí
  • 5 % jde na celostátní projekty
  • 5 % je režie sbírky

Historie Tříkrálové sbírky v České republice

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000.

Nejdříve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.

Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se občas někdo mylně domnívá, ale jsou zkratkou latinského Kyrios mansionem benedicet – Pán, žehnej tomuto domu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vernisáž Uherský Ostroh Vlastimil Mahdal 2024

Vernisáž Uherský Ostroh Vlastimil Mahdal 2024 | Video: Pavel Bohun