Každá z vystavených trofejí spárkaté zvěře i šelem prošla před přehlídkou rukama mysliveckých odborníků, mezi nimiž byl i předseda myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty (OMS ČMMJ) Uherské Hradiště Libor Beníček. Slováckému deníku poskytl v Boršicích exkluzivní rozhovor.

Z kolika honiteb na Slovácku byly trofeje na přehlídku dodány?

Z 89 honiteb a dvou obor.

Jste jako předseda zmíněné myslivecké komise přesvědčen o tom, pro myslivce i laickou veřejnost je pořádání chovatelských přehlídek trofejí ulovené zvěře smysluplné?

Poskytují možnost začínajícím i zkušeným myslivcům si udělat názor na správný průběrný odlov zvěře a porovnat honitby, kde se kvalitně provádí průběrný odlov a jaké výsledky pak v kvalitních trofejích dosahují.

Kolik spárkaté zvěře ulovili  loni myslivci v honitbách Uherskohradišťska a Uherskobrodska?

274 vysoké zvěře, 731 ks daňčí zvěře, 95 ks mufloní zvěře, 1960 ks srnčí zvěře, 1320 prasat divokých, 1385 zajíců, 2310 bažantů, 1554 kachen divokých a 754 lišek.

Proč je v regionu Slovácka, Bílých Karpatech a zejména v Chřibech tak málo trofejových jelenů?

Jelen potřebuje docílit alespoň 12 let věku, aby docílil kvalitní trofeje. Průměrný věk jelenů III. věkové třídy je jen 9,5 roku, a to se ulovili jen dva jeleni III. věkové třídy.

Kolik bylo na přehlídce k vidění trofejí s hodnotou zlatých, stříbrných a bronzových medailí?

Zlatých – 16, stříbrných – 22, bronzových 25

Je v katalogu u některých medailových trofejí spárkaté zvěře poznámka, že ulovená zvěř byla chovná? Byla lovena příliš brzy?

Vždy je v katalogu za trofejí uvedeno, že se jedná o nadějný, tedy chovný kus. Na přehlídce je pak daný kus označen červeným bodem.

Slouží udílení červených a zelených bodů na trofejích k poučení myslivců, zda dotyčný kus odešel do věčných lovišť ve správnou dobu, nebo také k udílení sankcí myslivci, který odlov daného kusu provedl nesprávně?

Vhodnost odlovu si řeší každý uživatel honitby sám v rámci provozního řádu tak, jak si jej nastavil. Státní správa myslivosti, ani Okresní myslivecký spolek do tohoto nezasahují, jen hodnotitelská komise tuto skutečnost konstatuje.

Dá se říci podle předložených trofejí k hodnocení a nyní vystavených v boršickém kulturním domě, že myslivcům-střelcům šlo především o kvalitu, nikoliv jen o počet loveckých příležitostí?

Určitě těm správným a myslivcům jde o kvalitu chovu zvěře. Proto se tento průběrný odlov dělá. Ovšem tak jako všude, i mezi myslivci se najdou takoví, kteří si jenom rádi vystřelí a nezáleží jim na tom, jestli daná trofej mohla být ještě kvalitnější.

Jaké trofeje patří letos mezi nejzajímavější kusy chovatelské přehlídky?

Určitě to jsou po delší době dva bronzoví jeleni, kolekce 11 zlatých muflonů, zlatý srnec a kolekce 23 medailových daňků.