„Poškození ozimů skutečně hrozí. To znamená ztráty na obilovinách a řepce, které mrazivé počasí poškodilo. Lepší podmínky pro ozim mohla zajistit sněhová pokrývka. Ta totiž půdě zajistí stabilnější podmínky a při tání i závlahu,“ vysvětlila předsedkyně Okresní agrární komory v Uherském Hradišti Karla Malinová. Sucho a mráz prý naopak mohly poškodit kořenový systém ozimů.

Pracovníci zemědělského družstva Ostrožsko v Ostrožské Lhotě se starají o zhruba 1100 hektarů polí. „K nějakým ztrátám zřejmě dojde, poškozeno může být odhadem deset procent ozimů, to znamená ječmene, řepky a pšenice. Takovou ztrátu ale nepovažujeme za katastrofu,“ poznamenal předseda akciové společnosti Ostrožsko Ladislav Zelený.

Optimistou je jeho profesní kolega, Jaromír Šácha z družstva v Boršicích. „Doufám, že poškození ozimů nebude nijak zásadní, zatím to ani nic nenaznačuje. Jisté ale je, že menší sněhová pokrývka na polích v době mrazů by byla jistotou. Předpokládám, že zhruba za týden uvidíme, jak se následky letošních suchých mrazů projeví,“ podotkl předseda družstva v Boršicích Jaromír Šácha, jehož organizace se stará celkem o 1100 hektarů luk a polností, na kterých pěstují například kukuřici či hrách.

Obavy z následků letošních mrazů mají i soukromí zemědělci. Například Václav Talák obhospodařuje celkem 110 hektarů polí v blízkosti Starého Města a Jalubí. Pěstuje na nich ozimou pšenici a řepku, ječmen jarní, oves a kukuřici. „Domnívám se, že k velkému poškození ozimů nedošlo. Částečně bude možná poničená řepka a obavy mám i z výsledků sadby ječmene. Řepka je sice vizuálně v pořádku, ale po vytažení mají některé ze sazenic uhnilé kořeny,“ podotkl soukromý zemědělec Václav Talák.

Co jsou ozimy

Jedná se o plodiny, jejichž porosty se zakládají na podzim. Tyto porosty přezimují a zároveň procházejí jarním stadiem. Zjara pokračují v růstu a v témže roce ukončují vývoj. Poškodit je můžou zejména suché, déle trvající mrazy. Pokud ale pole pokrývá alespoň nízká vrstva sněhu, ozimy jsou před mrazy účinně chráněny.