Ve velehradské škole jim v průběhu pěti dnů nabídnou zkušení lektoři konkrétní postupy činnostního učení ve výuce matematiky čtvrtého, pátého, osmého a devátého ročníku základní školy (ZŠ) a také ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku, s rozšířením o čtení a psaní s porozuměním ve výuce českého jazyka ve druhém ročníku ZŠ.

Více se dočtete v pátek 8. srpna ve Slováckých novinách