„K naší velké radosti začal Den s Lesy České republiky už poosmé v našem skanzenu. Školáci si mohli prohlédnout opevněné hradisko s jeho stavbami, ale také biocentrum Živá škola," informoval správce archeoskanzenu Lubomír Sláma.

Netajil se tím, že pod stropem expoziční budovy mohly děti poprvé vidět zavěšenou pětimetrovou maketu vyzy velké, která byla o uplynulém prodlouženém víkendu slavnostně odhalena v brouzdališti sladkovodní a botanické expozice.

A pak už se pro chlapce a děvčata otevřela čtyři stanoviště na přírodovědné naučné stezce Orlová v chřibských lesích, nacházející se za obcí Modrá.

„Od našich revírníků se tam třeba dozvěděli, jak se chovat v lese, o myslivosti, ale také třeba o výsadbě malých stromečků, které si mohli sami pomocí sto let starého sazeče vyzkoušet," popsal stručně tři stanoviště Pavel Zůbek, lesní pedagog a hlavní organizátor akce.

Na dalších dvou stanovištích nahlédli školáci pod „pokličku" těžby dřeva v lesním porostu a přibližování koňmi pokácených kmenů na skládku. V lesním porostu, Modřanské boří, se žáci dozvěděli, jakým způsobem se provádí sběr šišek ze statné borovice, a to za pomoci trhačské soupravy a horolezecké výstroje.

„Žáci se v přírodovědě učí o lesních společenstvech o ochraně přírody a všeho živého v ní. Den s Lesy ČR je jakési doplnění výuky přímo na lesních pracovištích," pochválila akci lesníků Miroslava Ondráčková, učitelka Základní školy UNESCO Uherské Hradiště.

„Celý den v lese a v přítomnosti lesníků jsme si velice užili a těšíme se na další setkání s nimi v příštím roce. Už loni mě Den s Lesy ČR moc pobavil," svěřila se desetiletá Adéla Vaňková ze třídy paní učitelky Ondráčkové.

Kantorky, které své žáky v Chřibech doprovázely, byly toho názoru, že ne všichni školáci si najdou během týdne čas na to, byť mají les za humny, aby šly do něj na procházku a poznávaly jeho krásy. A přitom se o lese a přírodě učí v přírodopise a leccos by si tak mohli z vyučovaného předmětu ověřit v praxi.

„Ačkoliv mám do lesa blízko a ráda do něj chodím, ve skanzenu i v lese za Modrou se mně moc líbilo. Okouzlili mě draví ptáci, výr Kuba i raroh Zuzanka, které nám lesáci ukázali," libovala si Klárka Houdková, žákyně čtvrtého ročníku buchlovické základní školy.

Les je užitečný každému z nás (POZNÁMKA Zdeňka SkaličkyTýden lesů, v jehož závěru se uskutečnila ve skanzenu Modrá a v chřibských lesích akce pro školy Den s Lesy České republiky, se nesl v duchu motta Ochrana lesa – les užitečný všem. Lesy představují jeden z největších pokladů lidstva. Rozhodující měrou ovlivňují životní prostředí, jsou nesmírnou zásobárnou životodárné vody, dokonalou velkotovárnou na kyslík, sanatoriem k znovunabytí sil a zdraví, zdrojem vzácné suroviny pro řadu průmyslových odvětví a stavebnictví. Tyto skutečnosti bychom si měli uvědomit nejen v Týdnu lesů, ale po celý rok. Je na nás všech, abychom si les zachovali nejen pro sebe, ale i pro příští generace. Jsme-li jeho návštěvníky, stačí k tomu opravdu málo – slušnost. Slušnost hostů, kteří nekouří tam, kde by vzplála suchá tráva, mech či jehličí. Netropí hluk tam, kde sami vyhledávají klid a chtějí spatřit zvěř, neznečišťují místa, na kterých se jim tolik líbí jejich hebká čistota, nešlapou tam, kde především pro ně roste nový les, malý, nepatrný, ale už les. Ne všichni návštěvníci lesa se jako slušní lidé chovají. Je to opravdu škoda, protože lesy jsou velkým zeleným pokladem nás všech a na každém z nás záleží, zda si takové bohatství dokážeme uchovat.