Takzvaný Ultrasonograf nemocnice získala s pomocí Evropského dotačního programu koncem loňského roku. Výhodou metody ultrasonografie spočívá zejména v tom, že si lékaři mohou ještě před samotnou operací udělat mnohem podrobnější představu o tom, v jakém stádiu se nemoc nachází.

„Vyšetření provádíme jen v lokální anestezii, není to sice moc příjemné, ale dá se to bez problémů vydržet,“ sdělil primář plicního oddělení Jiří Tihon.

Jelikož mají lékaři přístroj k dispozici zatím poměrně krátkou dobu, stále se s ním ještě učí pracovat. V plánu mají několik stáží i zahraničních.

„Správně vyhodnotit výsledek je opravdu velice náročné. Obraz je totiž letmý - pacient dýchá, srdce pracuje, nic nestojí na místě a nečeká, až si všechno v klidu prohlédneme,“ vysvětlil primář Jiří Tihon.

Ultrasonografie je docela běžnou výbavou vyšších pracovišť, v okresní nemocnici jde ale spíše o výjimku.

„Chtěli bychom postupem času dosáhnout až na padesát vyšetření ročně, což zhruba odpovídá ročnímu výskytu rakoviny plic na našem oddělení,“ doplnil primář.

Naštěstí počty pacientů s touto diagnózou nyní stagnují. To lékaři přičítají zejména tomu, že lidé přestali tolik kouřit. Právě kouření je totiž pro rozvoj rakovinového nádoru rozhodujícím faktorem.