Jeho dědeček, lékárník a zemský poslanec Josef Stancl (1851-1924), rodák z Vysokého Mýta, který se v roce 1877 přiženil na lékárnu U Zlaté koruny (dnes Stanclova), a stal se jedním z vůdců tzv. národní strany, která usilovala o počeštění do té doby německého města a v roce 1896 byl zvolen prvním česky úřadujícím starostou Uherského Hradiště.

K významným osobnostem patřil i otec Josefa Stancla Josef Stancl ml. (1884-1966), rovněž lékárník, který bez mravní úhony stál v čele města v těžké době německého protektorátu, a který patřil, stejně jako jeho otec, k významným činovníkům dobrovolných hasičů.

Za nemalé zásluhy o město byla rodina po roce 1948 náležitě potrestána – na metařském voze byla z lékárny na náměstí vyvezena do náhradního bytu a všem jejím členům byl do domu s lékárnou U Zlaté koruny zakázán vstup.

Po restituci v roce 1989 třetí ze Stanclů, kožní lékař Igor Stancl, opustil primariát v Bratislavě a vrátil se do Uh. Hradiště, aby se ujal rodinného majetku a za nemalých finančních nákladů i s pomocí státu se pustil do celkové rekonstrukce domu s lékárnou.

Ten dnes poutá jak cennými sgrafity na fasádě, tak i barokními nástěnnými malbami v interiéru.

Stanclova lékárna nejenže plní svůj úkol poskytovatele zdravotnických potřeb a léčiv, ale současně je i osobitým muzeem, v jehož zdech je vepsána jedna z důležitých dějinných etap Uh. Hradiště.

Za zásluhy v péči o tento vzácný památkový objekt byla MUDr. Stanclovi v roce 2011 udělena Cena města Uh. Hradiště.

Autor: Jiří Jilík

Budoucí držitel Ceny města Uherské Hradiště Igor Stancl.
V naší lékárně prodával své obrazy Uprka, tvrdí Igor Stancl

Na seriál týdeníku se můžete podívat: Lékárna U Zlaté koruny