Využívají se u pacientů, kteří směřují do zdravotnických zařízení za akutním lékařským ošetřením a mají už příznaky onemocnění koronavirem.

RYCHLÉ ALE NESPOLEHLIVÉ

Rychlý test se dělá z odebrané krve pacienta. Výsledek je známý do 15 minut. Podle prvních zkušeností ale pomůže jen ve výjimečných případech. Výsledky stejně musí potvrdit laboratorní test.

„Testy bude možné využít jen ve vybraných případech u pacientů, kteří mají déle trvající potíže minimálně týden. Můžeme je nasadit třeba na nočních službách, kdy mohou personálu pomoci se u těchto pacientů rychleji zorientovat. Ale je třeba počítat s tím, že rychlotest spolehlivě nedopoví na otázku, zda u pacienta už probíhá onemocnění nebo je naopak negativní,“ shrnul Gustáv Ondrejka, primář Plicního oddělení KNTB ve Zlíně.

Ještě přísnější je v hodnocení takzvaných rapid testů Lubor Hruška, primář Anesteziologicko resuscitačního oddělení a následné intenzivní péče Uherskohradišťské nemocnice.

„Ze vzorku krve je možné testovat hladinu protilátek, které se u koronaviru zvyšují. Nejde o přímý průkaz přítomnosti viru. Vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi mají rychlotesty pouze podpůrnou roli a mohou sloužit jako doplněk klasického testování v laboratoři. U těžkých případů se zatím nejvíce osvědčuje kombinace laboratorní metody a vyšetření plic pomocí CT přístroje,“ doplnil primář Hruška.

Jak se testuje

Laboratorně se onemocnění koronavirem testuje metodou PCR (polymerázová řetězová reakce), kdy se prokazuje přítomnost nukleové kyseliny viru ve vzorku odebraném výtěrem z nosohltanu. Výsledek je znám v řádu několik hodin nebo až během dvou dnů – doba závisí na kapacitě laboratoře.

V minulém týdnu začala testy provádět i laboratoř oddělení lékařské mikrobiologie zlínské nemocnice. Část vzorků odebraných ve Zlínském kraji však putuje s ohledem na kapacitní možnosti i do jiných laboratoří.