„Lékaři na svém posledním plesu vybírali mezi sebou symbolické regulační poplatky a vložili je do společné finanční sbírky. Vybrali celkem třináct tisíc korun, které nám věnovali. Také nám darovali zánovní počítač, který se školce bude určitě hodit,“ vysvětlila učitelka školky Lenka Filipi. Předseda České lékařské komory v Uherském Hradišti Petr Sládek sdělil, že tato pomoc není ze strany jeho organizace poslední. „Chceme pomáhat zařízením, které se starají o hendikepované spoluobčany. Podobných akcí, jako jsou plesy a další, máme ročně několik, takže určitě nejdeme příležitost pro další získání dobrovolných finančních příspěvků,“ plánuje Sládek.

Speciální mateřská škola v Uherském Hradišti zahájila provoz v roce 1987 a v současné době ji navštěvuje 22 dětí s různým stupněm tělesného nebo mentálního postižení.